Zaproszenie do udziału w konkursie

Drodzy uczniowie klas I, II, III !

Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną promującą zdrowy styl życia pt. „Zdrowy styl życia – mój rozsądny wybór”.

Jego organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Starachowicach oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Starachowicach. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez ucznia prezentacji multimedialnej adresowanej do rówieśników, wykonanej samodzielnie na temat zdrowego stylu życia. Praca konkursowa musi być pracą własną, wcześniej nie publikowaną.

Do konkursu będzie dopuszczona praca wykonana samodzielnie w formie prezentacji multimedialnej, w wersji elektronicznej w programie Microsoft Office Power Point, którą dodatkowo można wzbogacić własnymi elementami graficznymi, hasłami, rysunkami, zdjęciami lub dźwiękiem itp.

Liczba slajdów do 25 max, w tym slajd tytułowy. Na ostatnim slajdzie prosimy o podanie źródeł i autorów wykorzystanych tekstów, zdjęć, rysunków, muzyki itp. Na konkurs zostaną wytypowane 3 najlepsze prace.

Uczniowie, którzy wykonają ciekawe prace zostaną docenieni oceną cząstkową z biologii a laureaci oceną końcową. Wszyscy otrzymają pozytywne uwagi.

Chęć udziału należy zgłosić do mnie do 26 marca poprzez dziennik elektroniczny.

Anna Sadaj-Łaszewicz

Skip to content