Innovative Teaching Methods – a way to reduce pupils’ absence

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne oraz Współpraca szkół. Partnerami projektu są: Włochy, Turcja, Francja i Rumunia. Koordynatorem ze strony ZSZ nr 1 pani Joanna Kiełek.

Cel projektu to zmierzenie się z problemem wysokiej absencji uczniów i zjawiskiem przedwczesnego kończenia nauki. Działania projektowe będą polegały m.in. na budzeniu motywacji do nauki poprzez wprowadzanie atrakcyjnych, innowacyjnych metod nauczania, analizie badań związanych z przyczynami i skutkami absencji, prowadzeniu warsztatów szkoleniowych i sesji doradczych dla uczniów.

W ramach działań projektowych po 6 uczniów i 2 nauczycieli wyjedzie na 7-dniowe spotkania: w styczniu 2019 r. do Włoch, w marcu 2020 r. do Rumunii i w maju 2020 r. do Francji. Spotkanie w Polsce, w ZSZ nr 1 będzie miało miejsce w październiku 2019 r. W lipcu 2019 r. grupa 7 nauczycieli odbędzie 9-dniowe szkolenie w Turcji.

 

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2020 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Unii Europejskiej:    162396.00 Euro,
w tym dla ZSZ nr 1:     31479.00 Euro

 


Załączniki

Regulamin rekrutacji

Zgoda rodziców na udział w projekcie

Skip to content