O nas

Jesteśmy szkołą o bogatej tradycji w zakresie kształcenia zawodowego, efektem czego są bardzo wysokie wyniki egzaminów zawodowych osiągane przez naszych uczniów.

Stawiamy sobie za cel troskę o wszechstronny rozwój  uczniów poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające w przyszłości profesjonalnie wykonywać wyuczony zawód. Rzetelnie przygotowujemy do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie oraz do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.

Na bieżąco modyfikujemy ofertę edukacyjną  i wprowadzamy innowacje pedagogiczne. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim.

Przygotowujemy uczniów do życia w świecie zróżnicowanym, wielokulturowym, wielowyznaniowym.

 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach
kształci w zawodach:

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach
kształci w zawodach:

NOWOŚĆ !!!

Policealna Szkoła Medyczna w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach
kształci w zawodzie:

  • technik dentystyczny

 

Policealna Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach

  • technik administracji
  • technik usług kosmetycznych
Skip to content