Oddziały Przygotowania Wojskowego

Oddziały Przygotowania Wojskowego są skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Klasy OPW mają na celu przygotowanie uczniów do pracy w służbach mundurowych oraz ułatwienie kontynuacji dalszej nauki w uczelniach wyższych związanych ze służbą mundurową.
Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie jest zbliżone do tego które przechodzą żołnierze służby przygotowawczej.
Szkolenie odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
W wyniku realizacji szkolenia uczniowie poznają wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, musztrę, podstawy wychowania wojskowego, podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W roku szkolnym 2024/2025 oddziały OPW planowane są w klasach:

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO KLAS MUNDUROWYCH ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Wraz ze świadectwem kandydat do klasy OPW musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego lub pierwszego kontaktu).

Termin składania podań do klas OPW: 13 maja – 29 maja 2024 r.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klas OPW odbędzie się 13 czerwca 2024 r. o godz. 10:00.

 1. Test sprawności fizycznej przeprowadza się̨ na boisku lub w hali sportowej.
 2. Test sprawności fizycznej kandydat wykonuje w stroju i obuwiu sportowym, niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach mogących spowodować uszkodzenie ciała kandydata.
 3. Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka.
 4. Czas wykonania testu sprawności fizycznej mierzony jest z dokładnością̨ do 0,1 sekundy.
 5. Test sprawności fizycznej składa się̨ z ośmiu ćwiczeń́ przeprowadzonych w jednym dniu w następującej kolejności:
 • okrążanie stojaków z leżenia na brzuchu;
 • naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż̇ ławeczki min.x3 przeskoki;
 • przewroty w przód, tył, przód;
 • pokonanie górą̨ płotków x3;
 • rzuty piłkami lekarskimi x4;
 • brzuszki z piłką lekarską trzymaną nad głową x10;
 • pokonanie górą̨ skrzyni gimnastycznej;
 • bieg wahadłowy x10.

Skip to content