Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

Kwalifikacje w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji:

Kwalifikacja 1. – BUD.16.  Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
Kwalifikacja 2. – BUD.17.   Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Przedmioty zawodowe w cztero- i pięcioletnim cyklu kształcenia:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
 • Technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
 • Technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
 • Działalność gospodarcza w chłodnictwie i klimatyzacji
 • Język obcy zawodowy w chłodnictwie i klimatyzacji
 • Pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji może podjąć pracę w:

 • zakładach montujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
 • firmach serwisujących te urządzenia
 • biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach produkujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
 • firmach budowlanych
 • firmach podwykonawczych
 • własnej firmie, po założeniu działalności.
Skip to content