Leonardo da Vinci – staże uczniów

 

Praktyki uczniów z Program Leonardo da Vinci
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego ”Hubala”
w Starachowicach
Przygoda z programem Leonardo da Vinci w ZSZ nr 1 ma początek w 2006 roku, kiedy grupa nauczycieli rozpoczęła prace nad napisaniem pierwszego wniosku aplikacyjnego w konkursie Projektów Mobilności Programu Leonardo da Vinci w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Łącznie w wyniku procedur konkursowych pozyskano środki na realizację 5 projektów MOBILNOŚCI LdV (8 staży dla uczniów i 2 wymiany doświadczeń dla nauczycieli).
Każdy projekt przygotowywany jest przez grupę zaangażowanych nauczycieli, którzy zajmują się przygotowaniem oraz realizacją programu międzynarodowej wymiany i współpracy Leonardo da Vinci. Zespół ustala harmonogram prac do wykonania oraz przydział czynności i kompetencji. Zespół ten tworzą nauczycielki szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek i Maria Bartos.
Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec.
W bieżącym roku szkolnym realizowane są kolejne, ciekawe projekty!

KONKURS 2013
MY w Europie – kolejne zagraniczne praktyki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

Realizując program stażu uczestnicy mieli okazję do poszerzenia i wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w aspekcie językowym i zawodowym.
Portugalski Partner projektu European Projects Development zgodnie z uzgodnionym programem, potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie Lizbony. Miejsca staży były następujące:
1.Joanna Gulba, Garlińska Justyna- Hotel Nacional, Lisboa
2. Monika Pocheć, Stąporek Martyna – Destination Hostel Patio das Quintalinhos, Lisboa
3.Adrianna Niewczas, Klaudia Walkiewicz – Irish Pub – Hennesy’s
4. Natalia Spadło – Barlotti, Lisboa
5. Marta Stanisławska, Magda Borek, Agata Spadło – Clube de Jornalistas Rua Trinas, Lisboa
6. Justyna Wąchocka, Natalia Biel –Le Jardin Cafe
7.Karolina Gocel, Emilia Wójcikowska – Fetahu, LDA
8. Anna Kozieł, Sara Jakubowska – Hotel do Chiado

Opiekę nad stażystami sprawowały nauczycielki Ewa Góźdź i Hanna Jasek.
Projekt otworzył nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Poznali standardy europejskie i zasady dobrej organizacji pracy w zakładach kraju przyjmującego. Mogli skonfrontować wiadomości teoretyczne z praktyką w warunkach portugalskich. Podwyższyli tym samym umiejętności nabyte w dotychczasowym kształceniu zawodowym w szkole, poszerzając kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wysokim poziomie. Rozbudzili swoją innowacyjność i kreatywność na polu zawodowym. Wzrosła ich samoocena i pewność siebie, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy. Nabyli też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym: rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu.
Istotnym elementem projektu jest realizacja programu kulturowego. W czasie wolnym od praktyk młodzież zwiedzała zabytki Portugalii. W Mafrze podziwiała monumentalny zespół pałacowo-klasztorny z kościołem. Obidos zachwyciło uliczkami pełnymi kwiatów, budynkami pomalowanymi w kolorach żółtym, niebieskim i białym, sklepikami, restauracjami, kościołami i średniowiecznym zamkiem. Cabo da Roca, najbardziej wysunięty na zachód punktu Europy kontynentalnej, najsłynniejsze plaże Boca do Inferno odwiedzane przez windsurferów, kosmopolityczne Cascais, ze wspaniałym widokiem na zatokę, ogrody Estoril. Sintra z majestatycznym i romantycznym Pałacem Pena, oraz uliczkami które były inspiracją wielu poetów i królów. Lizbonę młodzież poznawała zwiedzając m.in. Baixa, Bairro Alto, Belém oraz najstarszą z dzielnic – Alfamę.
W Padrao dos Descobrimentos zachwycała się Pomnikiem Odkrywców, XVI-wiecznym klasztorem Hieronimitów oraz cukiernią produkującą najsłynniejsze portugalskie ciastka, czyli Pastéis de Belém. Uczestniczyła w obchodach dnia św. Antoniego, imprezie wyjątkowej uważanej, za najlepszą imprezę w Europie, pokazująca prawdziwe oblicze Lizbony, jak i całej Portugalii.
Wszyscy uczniowie biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty, dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia i indywidualne karty oceny praktyk. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową.
Projekt został przygotowywany przez grupę nauczycieli, którzy zajmują się opracowaniem oraz realizacją programu międzynarodowej współpracy Leonardo da Vinci. Zespół ten tworzą nauczycielki szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek i Maria Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec. Portugalska wizyta zostawi w nas niezapomniane wrażenia.

KONKURS 2013
Dyrektor szkoły z wizytą monitorującą w Lizbonie

W okresie 31 maja – 21 czerwca 16-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wyjechała w ramach projektu mobilności Leonardo da Vinci pt. „Staże dla uczniów – przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej” w Programie „Uczenie się przez całe życie” na praktyki zawodowe do Portugalii.
Uczestnikami stażu byli uczniowie dwóch klas trzecich Technikum nr 1 w kształcący się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych.
W dniach 18-21 czerwca odbyła się wizyta monitorująca u portugalskiego partnera EPD – European Projects Development w Lizbonie. W wizycie uczestniczyła dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec oraz Maria Antonik – kierownik kształcenia praktycznego.
Celem wizyty było zapoznanie z warunkami odbywania stażu, poznanie miejsc praktyk i pracy oraz kontrola realizacji programu stażu i programu kulturowego. Pierwszego dnia wizyty, odbyło się spotkanie z uczestnikami stażu, opiekunkami młodzieży z ramienia szkoły nauczycielami Ewą Góźdź i Hanną Jasek oraz koordynatorem partnera portugalskiego Bruno Carromeu.


Podczas spotkania młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu i pracy u portugalskich pracodawców. Partner portugalski zapewnił miejsca praktyk w nowoczesnych, technicznie bardzo dobrze wyposażonych firmach gastronomiczno-hotelarskich na terenie Lizbony, co dało uczestnikom możliwość zbierania i konfrontacji własnych doświadczeń zawodowych z rozwiązaniami europejskimi. Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiedzialny był również partner portugalski EPD. Uczestnicy zostali zakwaterowani w wygodnym hotelu (2-osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV, internet), z dogodnym dojazdem do miejsc odbywania stażu. Mieli zapewnione posiłki tj. śniadanie i obiadokolację oraz lunch w miejscu stażu. Zabezpieczono również transport lokalny poprzez wykupienie dla każdego uczestnika biletu okresowego umożliwiającego swobodne poruszanie się po Lizbonie wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Zapoznano się również z opinią opiekunek, które miały okazję poznać uczniów bliżej, obserwowały relacje panujące w grupie, postępy w doskonaleniu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych uczniów.
W drugim dniu wizyty monitorującej, odbyły się wizyty w miejscach staży zawodowych uczniów, przeprowadzono również rozmowy z portugalskimi pracodawcami w firmach Hotel Nacional Lisboa, restauracja Barlotti, restauracja Irish Pub – Hennesy’s, restauracja Vestigius.
Dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec i kierownik kształcenia praktycznego Maria Antonik bezpośrednio zapoznały się z warunkami pracy stażystów, wykonywanymi przez nich zadaniami oraz wysłuchały wiele ciepłych, miłych i życzliwych słów na temat pracowitości, zdyscyplinowania i odpowiedzialności swoich uczniów.
Wieczorem wszyscy wzięli udział w ewaluacji działań projektowych, wspólnie omówiono realizację programu staży, uczestnicy podkreślali i wysoko oceniali nabyte umiejętności zawodowe oraz duże zaangażowanie i życzliwość portugalskich pracodawców w czasie stażu. Młodzież uzupełniła dzienniczki stażu. Wysoko oceniono realizacje programu językowo –kulturowego. Uczestnicy podnieśli swoje umiejętności językowe zwłaszcza w aspekcie słownictwa zawodowego.
Następnego dnia uczestnicy wizyty odwiedzili przed południem wspólnie z koordynatorem portugalskim Destination Hostel Patio das Quintalinhos i Hotel Do Chiado firmy przyjmujące stażystów zlokalizowane w starej, zabytkowej części Lizbony. Dało to również okazję do poznania zabytków miasta, gdyż istotnym elementem projektu była realizacja programu kulturowego. Uczestnicy zwiedzali fantastyczne zakątki Lizbony i jej okolicy. Na zawsze zapamiętają egzotyczną architekturę na wzgórzach nad Tagiem z wspaniałą Alfamą, most Vasco da Gama, żółte tramwaje i muzykę fado. Zabytki w dzielnicy Belem – Pomnik Odkryć Geograficznych, monumentalny klasztor Hieronimitów i wieżę de Belem oraz wpisaną na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO Sintrę.
Po południu odbyło się spotkanie uczestników stażu z dyrektorem, koordynatorem portugalskim i opiekunami, na którym omówiono wszystkie aspekty pobytu uczestników stażu, dokonano podsumowania projektu. Zwrócono uwagę na duże umiejętności zawodowe uczniów, ich zaangażowanie w pracy i radzenie sobie w obcym kulturowo i językowo miejscu. Obie strony portugalska i polska wyraziły chęć kontynuowania współpracy.
W opinii dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Agnieszki Wybraniec realizacja praktyk zawodowych w formie zagranicznych staży daje uczniom lepszy start w dorosłe, zawodowe życie. Mają oni możliwość sprawdzenia i pogłębienia swoich umiejętności zawodowych i językowych, poznania historii i kultury innych krajów. Uczestnictwo w zagranicznych praktykach jest bardzo ważne dla uczniów w kształceniu zawodowym, zdecydowanie zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Aby wyjazdy na staże zagraniczne naszych uczniów były możliwe w kolejnych latach, z przyjemnością informujemy, że nauczyciele ZSZ nr 1 przygotowali projekt, w ramach nowego unijnego programu w dziedzinie kształcenia zawodowego ERAZMUS+.

W wyniku procedury konkursowej programu ERAZMUS+ nasz projekt pt. „Staże uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”, został wysoko oceniony i zatwierdzony do realizacji.
Kolejne 4 grupy uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach technik ekonomista, handlowiec, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych pojadą na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Włoch w latach 2014 – 2016!
Zapraszamy!

Autor: M.A.

W bieżącym roku szkolnym realizowane są kolejne, ciekawe projekty!
KONKURS 2012

W konkursie 2012 odbędą się praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się – projekt IVT w Programie „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – pt. „Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy”. Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt obejmuje 3 zagraniczne praktyki uczniów:
w zawodzie technik fryzjerstwa grupa 10 osób w Niemczech,
– w zawodach technik żywienia, technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych dwie 16 osobowe grupy w Hiszpanii i Portugalii.

Planowana realizacja wyjazdów kwiecień – czerwiec 2013 r. Wszyscy uczniowie biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia z praktyk zawodowych firm europejskich.

Uczniowie na praktykach w Niemczech

W dniach 08-26.04.2013 r. uczennice Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach wzięły udział w projekcie mobilności pt. „Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W projekcie uczestniczyło 10 uczennic z klasy trzeciej w zawodzie technik usług fryzjerskich. Opiekunem młodzieży w czasie stażu była Anna Sławek nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Instytucją goszczącą młodzież była firma VITALIS GmbH z siedzibą w Schkeuditz. Opiekunem naszej młodzieży ze strony firmy niemieckiej była Pani Małgorzata Worona, która zaraz po przybyciu zapoznała młodzież z obiektem oraz zasadami przebywania na jego terenie.


W tym samym czasie odbywali praktyki i mieli siedzibę w Schkeuditz uczniowie z Portugalii, Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Bułgarii i kilka grup z Polski.
Miejscem odbywania praktyk dla naszych stażystek były salony fryzjerskie i kosmetyczne w Schkeuditz i Lipsku. Uczennice zostały otoczone troskliwą opieką, a właścicielki tych salonów i pracownicy stwarzali bardzo miłą i życzliwą atmosferę pracy.Pobyty na zagranicznych stażach zawodowych to nie tylko praca, ale i możliwość poznania kraju i kultury państwa, w którym przebywa młodzież. Tak było i tym razem, gdzie młodzież uczestniczyła w 3 wycieczkach. Na początku zwiedziliśmy Lipsk i jego zabytki, a weekend przy pięknej wiosennej pogodzie zwiedzaliśmy stolicę Niemiec Berlin i najpiękniejsze miasto Saksonii Drezno.
W czasie wolnym od pracy młodzież miała do dyspozycji boisko sportowe oraz klub wyposażony w liczne gry interaktywne, XBOX, bilard.
Staż w Lipsku/Schkeuditz dał uczniom możliwość poznania kultury i tradycji kraju przyjmującego. Dzięki odbyciu stażu zagranicznego w niemieckich salonach fryzjerskich uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia związane z branżą fryzjerską. Uczennice poznały wymagania rynku pracy oraz poszerzyły swoje umiejętności zawodowe. Nabycie nowych umiejętności przez uczestników stażu zostało potwierdzone w wydanym dokumencie Europass Mobility. Stażyści mieli również możliwość doskonalenia języka niemieckiego, w sytuacjach życia codziennego. Uczennice miały okazję zweryfikować umiejętności nabyte w trakcie kursu językowego, który odbył się przed wyjazdem. Uczestnicy nabyli też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające działania w grupie w miejscu pracy jak i pobytu. Zdobyli nowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów życia codziennego w odmiennym kulturowo kraju, z dala od rodziny. Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju stażyści mieli okazję zrozumieć zjawisko przenikania się różnych kultur, zwyczajów związanych z mobilnością obywateli Europy, którzy mają w tej chwili możliwość pracy innym kraju, niż ten z którego pochodzą. Na zakończenie usłyszeliśmy wiele ciepłych słów chwalących naszych stażystów, za ich kompetencję, dyspozycyjność oraz chęć do pracy i nauki. Również uczniowie byli zachwyceni swoimi nowymi miejscami praktyk, pełni wrażeń, nowych doświadczeń oraz planów na dalszą drogę swojej kariery zawodowej.

Więcej zdjęć można zobaczyć: http://www.zsz1star.pl/image/tid/63?page=1

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 podbijają Europę
Dyrektor szkoły z wizytą monitorującą w Granadzie

W ostatni weekend maja dwie 16-osobowe grupy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wyjechały w ramach projektu „Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy” na trzytygodniowy staż do partnerów w Portugalii i Hiszpanii. Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami stażu są uczniowie klas trzecich Technikum nr 1 w kształcący się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik usług gastronomicznych.Grupa uczestników stażu z opiekunami
W dniach 1-4 czerwca odbyła się wizyta monitorująca u hiszpańskiego partnera Europroyectos Leonardo da Vinci w Granadzie. W wizycie uczestniczyła dyrektor szkoły Pani Agnieszka Wybraniec oraz Maria Bartos – koordynator projektu.
Celem wizyty było zapoznanie się z warunkami zakwaterowania i wyżywienia uczestników stażu, poznanie miejsc praktyk i warunków pracy oraz kontrola realizacji programu stażu i programu kulturowego. Pierwszego dnia wizyty, wieczorem odbyło się spotkanie z uczestnikami stażu i opiekunkami młodzieży z ramienia szkoły Paniami Hanną Jasek i Lidią Ludwig. Podczas tego spotkania młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu i pracy u hiszpańskich pracodawców. Zapoznano się również z opinią opiekunek, które miały okazję poznać uczniów bliżej, obserwowały relacje panujące w grupie, postępy w doskonaleniu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych uczniów.
W drugim dniu wizyty monitorującej, w niedzielę, wszyscy uczestnicy stażu wraz z gośćmi i opiekunkami udali się na wycieczkę do Alhambry – zespołu pałacowego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Ta letnia rezydencja emirów dynastii Nasrydów składa się z kilku pałaców, przepięknych ogrodów z fontannami i sztucznymi zbiornikami pełnymi kolorowych ryb. Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiła zręczność budowniczych i twórców dekoracji ściennych i sufitów rzeźbionych jak ażurowe koronki. Aż trudno uwierzyć, że dzieła te powstały w XIII wieku, bez użycia nowoczesnych technik komputerowych.Wycieczka do Alhambry
Wieczorem wszyscy wzięli udział w ewaluacji działań projektowych po pierwszym tygodniu stażu, wspólnie omówiono plan pracy i program kulturowy na nadchodzące dni, młodzież uzupełniła dzienniczki stażu.
W poniedziałek odbyły się wizyty w miejscach staży zawodowych uczniów, przeprowadzono również rozmowy z hiszpańskimi pracodawcami. Odwiedzono m.in. Restaurację OLEUM i SAFFRON oraz ABADIA HOTEL. Dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec bezpośrednio zapoznała się z warunkami pracy stażystów, wykonywanymi przez nich zadaniami oraz wysłuchała wiele ciepłych, miłych i życzliwych słów na temat pracowitości, zdyscyplinowania i odpowiedzialności swoich uczniów.Wizyta w ABADIA HOTEL – tu pracował Daniel Wróbel

Monika Wrzesień i Dawid Szary z szefem restauracji i szefem kuchni

W pozostałych miejscach odbywania stażu obserwacje przeprowadziły opiekunki uczniów Panie H. Jasek i L. Ludwig. Po południu, w biurze Europroyectos Leonardo da Vinci, odbyło się spotkanie z dyrektorem Panem Hectorem Trujillo i Panią Magdaleną Adamczyk koordynatorem hiszpańskim, na którym omówiono wszystkie aspekty pobytu uczestników stażu, dokonano cząstkowej walidacji projektu. Pani M. Adamczyk zwróciła uwagę na duże umiejętności zawodowe uczniów, ich zaangażowanie w pracy i radzenie sobie w obcym kulturowo i językowo miejscu. Obie strony hiszpańska i polska wyraziły chęć kontynuowania współpracy.W opinii dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Agnieszki Wybraniec realizacja praktyk zawodowych w formie zagranicznych staży daje uczniom lepszy start w dorosłe, zawodowe życie. Mają oni możliwość sprawdzenia i pogłębienia swoich umiejętności zawodowych i językowych, poznania historii i kultury innych krajów.

PRAKTYKI W HISZPANII
26 maja 2013 r. na 3-tygodniowy staż udała się do Granady w Hiszpanii 16-osobowa grupa uczniów z klasy III b i III c w zawodach: technik żywienia, technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa.
Z Warszawy uczniowie polecieli do Malagi liniami Air France, z przesiadką w Paryżu.
Już następnego dnia stażyści rozpoczęli praktyki w atrakcyjnych hotelach, hostelach i restauracjach, jakie zapewnił hiszpański partner programu Leonardo da Vinci Europroyectos w Granadzie.
Miejsca staży były następujące:
1. Daniel Wróbel – ABADIA HOTEL (HOTELERAS ALHAMBRA)
2. Iga Nowakowska, Aleksandra Baka, Angelika Kalista – RESTAURANTE SAFFRON
3. Agata Siegieda – HOSTEL WHITE NEST
4. Karolina Cieśla – HOSTEL FUNKY
5. Monika Wrzesień, Dawid Szary – PALADARO SABOREA EL MOMENTO
6. Ewelina Sala, Monika Pożoga – BUFET RESTAURANTE FRESC CO
7. Adam Głuszek – HOSTEL MERIDIANO
8. Jakub Jaros – HOSTEL NEST STYLE
9. Paulina Karcz, Mateusz Madejski – RESTAURANTE SAFFRON
10. Zabawski Radosław – OLEUM RESTAURANTE
11. Paulina Sepioło – RESTAURANTE FOODIE GASTROEXPERIENCEIga Nowakowska podczas pracy
 
Ola Baka i Angelika Kalista w RESTAURANTE SAFFRON
 Monika Wrzesień przygotowuje salę konsumpcyjną

Opiekę nad stażystami sprawowały p.p. Hanna Jasek i Lidia Ludwig.
Celem projektu było m.in. doskonalenie umiejętności praktycznych, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym zawodowym), rozwój osobisty, podniesienie potencjalnej atrakcyjności uczestników projektu na europejskim rynku pracy, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, poznanie kuchni i zwyczajów kulinarnych mieszkańców Hiszpanii.
W ramach programu kulturowego projektu, pobyt w Hiszpanii obfitował w liczne atrakcje turystyczno-krajoznawcze, Uczestnicy praktyk zamieszkali w najstarszej dzielnicy Granady – El Albayzin (wpisana do światowego dziedzictwa UNESCO), zwiedzili miasto i wspaniały zabytek kultury arabskiej Alhambra.
Na wycieczkach autokarowych poznali stolicę Andaluzji – Sewillę oraz Kordobę, Malagę i nadmorski kurort Salobrenię (Costa Tropical). Miasta te zauroczyły wszystkich pięknem architektury, parkami i ogrodami botanicznymi z egzotyczną roślinnością śródziemnomorską.
Uczestnicy stażu podczas zwiedzania Sevilli

W Maladze, miejscu narodzin Pablo Picassa, zwiedzano muzeum z jego oryginalnymi obrazami i rzeźbami, w Cordobie – fortecę Alkazar z przepięknymi ogrodami i ogromny meczet Mezquita (850 kolumn! – to robi wrażenie).
Plac Hiszpański, pałac królewski Alkazar, wieża Torre del Oro i inne zabytki w Sewilli również zachwyciły uczniów i ich opiekunów.
W Maladze i Salobrenii odpoczywali na plażach.
Prawdziwą niespodzianką był ostatni dzień pobytu w Hiszpanii, kiedy to uczniowie udali się w malownicze kaniony gór Sierra Nevada. „Góry Śnieżne” oglądali codziennie na horyzoncie, a teraz mogli przejść po nich i podziwiać z bliska. Wieczorem zaś była świetna zabawa w klubie i dyskoteka, na której mogli się „wyszaleć” przed podróżą do kraju.

Wszyscy uczniowie biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskali certyfikaty w języku polskim i angielskim, dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia i indywidualne karty oceny praktyk. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową. Ponadto wszyscy stażyści otrzymali od swoich pracodawców referencje w języku hiszpańskim i angielskim.

Projekt został przygotowywany przez grupę nauczycieli, którzy zajmują się opracowaniem oraz realizacją programu międzynarodowej współpracy Leonardo da Vinci. Zespół ten tworzą nauczycielki szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek i Maria Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec.

Relacja ze stażu z Portugalii
PORTUGALSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
UCZNIÓW ZSZ NR 1

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest w naszej szkole projekt mobilności IVT pt. „Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy”. Jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Zakłada on przeprowadzenie praktyk zawodowych dla naszych uczniów w Niemczech, Portugalii i Hiszpanii.
W okresie 24.05. – 15.06.2013 r. grupa 16 uczniów klasy III b i III c w zawodzie technik żywienia, technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa odbyła swoje praktyki zawodowe w Portugalii.
Realizując program stażu uczestnicy mieli okazję do poszerzenia i wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w aspekcie językowym i zawodowym.
Portugalski Partner projektu European Projects Development zgodnie z uzgodnionym programem, potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie Lizbony. Miejsca staży były następujące:
1. Roksana Bidzinska, Malwina Walkiewicz, Małgorzata Lech – Hotel Nacional, Lisboa
2. Ilona Kumek – Destination Hostel Patio das Quintalinhos, Lisboa
3. Dominika Jagiełła, Ewa Myszka – Irish Pub – Hennesy’s
4. Justyna Łodej, Kamila Kowalczyk – Barloti, Lisboa
5. Kinga Nowak, Krzysztof Gołąb – Clube de Jornalistas Rua Trinas, Lisboa
6. Diana Pawełczyk, Dawid Tomczyk – Gsport, Sintra, Portugal
7. Sylwia Rożycka – Petit Cafe Largo de Sao, Lisboa
8. Piotr Kania – Restaurant Santa Marta, Lisboa
9. Katarzyna Wiącek, Jacek Moczydłowski – Chez Jules, Sintra, Portugal
Opiekę nad stażystami sprawowały nauczycielki Ewa Góźdź i Maria Antonik.Grupa uczestników stażu w Portugalii


Krzysiek Gołąb z szefem


Kasia Wiącek i Jacek Moczydłowski z pracownikami Chez Jules
Projekt otworzył nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Pobyt w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocnił cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe.
Była to również doskonała okazja do poznania smaków kuchni portugalskiej, bogatej w świetnie przyrządzone potrawy z ryb i owoców morza, wyrafinowane w smaku ciasta i słodycze i przepyszną kawę.Piotrek Kania w pracy
Wszyscy uczniowie biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty, dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia i indywidualne karty oceny praktyk. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową.

Istotnym elementem projektu jest realizacja programu kulturowego. Po praktykach zwiedzali fantastyczne zakątki Lizbony i jej okolicy. Na zawsze uczestnicy zapamiętają egzotyczną architekturę na wzgórzach nad Tagiem z wspaniałą Alfamą, most Vasco da Gama, żółte tramwaje i muzykę fado. Zabytki w dzielnicy Belem – Pomnik Odkryć Geograficznych, monumentalny klasztor Hieronimitówi i wieżę de Belem.Pomnik Odkryć Geograficznych
Szczególne wrażenie zrobiła na uczestnikach Sintra – miasto-ogród, położona w głębokich, porośniętych gęstym lasem wąwozach, z malowniczymi pałacami, egzotyczną roślinnością, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z dużym zainteresowaniem zwiedzaliśmy Oceanarium w Lizbonie – największe oceanarium w Europie, w którym żyje przeszło 25 tysięcy morskich stworzeń z całego świata w tym rekiny, płaszczki, tuńczyki.Wizyta w Oceanarium

Projekt został przygotowywany przez grupę nauczycieli, którzy zajmują się opracowaniem oraz realizacją programu międzynarodowej współpracy Leonardo da Vinci. Zespół ten tworzą nauczycielki szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek i Maria Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec. Portugalska wizyta zostawi w nas niezapomniane wrażenia.

Z dużą przyjemnością informujemy, że wrócimy do tego pięknego, ciekawego kraju za rok!
W wyniku procedury konkursowej projektów mobilności 2013 nasz projekt
pt. „Staże dla uczniów – przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej” opracowany przez zespół koordynatorów przedstawiony powyżej, został wysoko oceniony i zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2013/2014. Kolejna grupa 16 uczniów naszej szkoły pojedzie na praktyki zagraniczne do Portugalii w przyszłym roku szkolnym!
W konkursie 2010 na PROJEKTY MOBILNOŚCI Narodowa Agencja Programu wysoko oceniła wnioski ZSZ nr 1, które zatwierdzono do realizacji. Projekt pt. ”Europejskie staże formą rozwoju zawodowego” – obejmuje 2 staże dla uczniów – w Niemczech (dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego) i we Włoszech (dla zawodu technik hotelarstwa).
Wyjazd do Niemiec odbył się w marcu a wyjazd do Włoch odbywa się w maju.
W dniach 5.03 – 26.03.2011 r. na 3-tygodniową praktykę do Niemiec w wyjechała 18 osobowa grupa młodzieży: Adamczyk Justyna, Biernacka Paulina, Brzostowska Joanna, Grudzień Dominika, Grzegorska Iwona, Herman Damian, Kos Hanna, Kos Paweł, Kowalczyk Justyna, Malesza Edyta, Małecka Anna, Molenda Ilona, Prauze Patrycja, Prostak Monika, Rejkowicz Kamila, Serwicki Patryk, Sobulski Igor, Wójcik Jarosław.
Opiekunami były nauczycielki Jolanta Łodej i Jadwiga Hamera.
W projekcie uczestniczą dwie strony – ZSZ nr 1 jako instytucja wysyłająca oraz Vitalis GmbH Instytut Nadzorowania Projektami Modelowymi z siedzibą w Lipsku jako partner zagraniczny.
Stażyści odbywali praktykę m.in. w firmie cateringowej przygotowującej żywność dla linii lotniczych LTU, Casino im Hause der AOK, Sodexo Services GmbH, restauracjach w Schkeuditz i Lipsku. Młodzież uczyła się sporządzania potraw kuchni niemieckiej, poznawała zasady funkcjonowania i urządzania zakładów gastronomicznych na rynku niemieckim. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i językowych. Przed wyjazdem doskonalili znajomość języka, realizując kurs języka niemieckiego. Podczas pobytu w Niemczech zapoznali się również z kulturą tego kraju. W ramach programu kulturowego zwiedzili wiele wspaniałych miejsc Drezna, Lipska a także Berlina w czasie 2 dniowej wycieczki weekendowej.
Dzięki zagranicznej praktyce nauczyli się odpowiedzialności, samodzielności, przełamali barierę językową. Dużo wrażeń przyniosły również spotkania integracyjne z kolegami niemieckimi i z innych krajów. Nawiązali wiele przyjaźni. Wszelkie kontakty formalne i nieformalne przyczyniły się do udoskonalenia umiejętności zawodowych i języka niemieckiego. Po zakończeniu stażu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikat (tzw. Zeugnis) z informacją o zdobytych umiejętnościach. Szkoła wystąpiła również do Krajowego Centrum Europass o wydanie uczniom certyfikatu Europass-Mobility, który zwiększy ich szanse na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców. Uczestnictwo w zagranicznych praktykach jest bardzo ważne dla uczniów w kształceniu zawodowym.

Praktyka uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 we Włoszech
W ramach funduszy unijnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach zrealizowano staże w Programie „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Projekt pt. ”Europejskie staże formą rozwoju zawodowego” – obejmował 2 staże – Niemcy dla technika żywienia i Włochy dla technika hotelarstwa.
Kwota dofinansowania 89 100 Euro.

W dniach 8.05 – 28.05.2011 r. na 3-tygodniową praktykę do Włoch, do Rimini wyjechała 18 osobowa grupa młodzieży: Anna Chojnacka, Daria Czeczotka, Sylwia Derlatka, Katarzyna Harabin, Ewa Jagieła, Justyna Jeziorska, Monika Kiełek, Magdalena Kozieł, Dawid Magielnicki, Klaudia Pająk, Agnieszka Płatek, Milena Prokop, Bożena Sikora, Konrad Stasiak, Aleksandra Turek, Adrian Wolski, Anna Wziątek, Paulina Wzorek.
Opiekunami były nauczycielki Gabriela Kochmańska i Anna Sławek.
W projekcie uczestniczą dwie strony – ZSZ nr 1 jako instytucja wysyłająca oraz Sistema Turismo z siedzibą w Potenzy jako partner zagraniczny.

Stażyści odbywali praktykę m.in. w nadmorskich hotelach Rimini, bardzo dobrze przygotowanych do obsługi gości, np. hotel Continental, The One, Waldorf, Bengasi, Boemia. Młodzież uczyła się sporządzania potraw kuchni włoskiej, poznawała zasady funkcjonowania i urządzania hotelu oraz jego obsługi. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i językowych. Przed wyjazdem doskonalili znajomość języka, realizując kurs języka angielskiego, a na miejscu poznali podstawy języka włoskiego. Podczas pobytu we Włoszech zapoznali się również z przebogatą kulturą tego kraju. W ramach programu kulturowego zwiedzili wiele wspaniałych miejsc Rimini, San Marino i Wenecję.

Dzięki zagranicznej praktyce nauczyli się odpowiedzialności, samodzielności, przełamali barierę językową. Ciekawym doświadczeniem była sama podróż, która odbyła się samolotem na trasie Warszawa-Rzym-Bolonia. Dużo wrażeń przyniosły również spotkania integracyjne z kolegami z innych krajów europejskich. Nawiązali wiele przyjaźni. Wszelkie kontakty formalne i nieformalne przyczyniły się do udoskonalenia umiejętności zawodowych i języka angielskiego. Po zakończeniu stażu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty z informacją o zdobytych umiejętnościach. Szkoła wystąpiła również do Krajowego Centrum Europass o wydanie uczniom certyfikatu Europass-Mobility, który zwiększy ich szanse na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców. Uczestnictwo w zagranicznych praktykach jest bardzo ważne dla uczniów w kształceniu zawodowym.

Każdy projekt przygotowywany jest przez grupę zaangażowanych nauczycieli, którzy zajmują się przygotowaniem oraz realizacją programu międzynarodowej wymiany i współpracy Leonardo da Vinci. Zespół ustala harmonogram prac do wykonania oraz przydział czynności i kompetencji. Zespół ten tworzą nauczycielki szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek i Maria Bartos.
Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec.

Warto podkreślić, że szkoła planuje zorganizować praktyki zawodowe dla swoich uczniów, w ramach kolejnych konkursów Leonardo da Vinci we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

Staże w hotelarstwie

O Projekcie i uczestnikach
W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci na rok 2008 w projekcie pt. „Europejska praktyka w hotelarstwie” grupa uczniów ZSZ nr 1 w Starachowicach wyjechała na atrakcyjny staż zagraniczny do Niemiec.

W projekcie uczestniczyły dwie strony – ZSZ nr 1 jako promotor oraz Vitalis GmbH Instytut Nadzorowania Projektami Modelowymi z siedzibą w Lipsku jako partner zagraniczny. Uczestnikami byli uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik hotelarstwa. W maju na 3-tygodniową praktykę do Niemiec w wyjechała grupa młodzieży: Katarzyna Gołąb, Karolina Gębura, Hubert Olechwir, Paweł Jasztal, Anna Pocheć, Ewelina Pokrzywka, Żaneta Jakima, Sylwia Rusin, Kamila Serwicka i Justyna Orczykowska. Opiekunem był Dariusz Kucharczyk.

Stażyści odbywali praktykę zawodową m.in. w hotelach i pensjonatach w Schkeuditz i Lipsku. Młodzież poznawała zasady funkcjonowania i urządzania zakładów hotelarskich na rynku niemieckim. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i językowych. Podczas pobytu w Niemczech poznali również kulturę tego kraju. Zwiedzili wiele wspaniałych miejsc w tym liczne muzea Berlina, Drezna i Lipska. Dzięki zagranicznej praktyce nauczyli się odpowiedzialności, samodzielności, przełamali barierę językową. Dużo wrażeń przyniosły również spotkania integracyjne z kolegami niemieckimi i z innych krajów europejskich. Nawiązali wiele przyjaźni. Wszelkie kontakty formalne i nieformalne przyczyniły się do udoskonalenia języka niemieckiego. Po zakończeniu stażu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikat (tzw. Zeugnis) z informacją o zdobytych umiejętnościach, który zwiększy ich szanse na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców. Szkoła wystąpiła również do Krajowego Centrum Europass o wydanie uczniom certyfikatu Europass-Mobility. Uczestnictwo w zagranicznych praktykach jest bardzo ważne dla uczniów w kształceniu zawodowym, pomaga rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość, przyczynia się do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe. Autorami projektu są nauczyciele ZSZ nr 1 Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek, Maria Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec. W ZSZ nr 1 w ramach programu Leonardo da Vinci na przełomie maja i czerwca wyjechała kolejna grupa uczniów na staż zagraniczny do Niemiec.

Udane staże w firmach gastronomicznych
O Projekcie i uczestnikach
W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci na rok 2008 w projekcie pt. „Działalność firmy gastronomicznej na europejskim rynku pracy” kolejna grupa uczniów wyjechała na atrakcyjny staż zagraniczny do Niemiec.

W projekcie uczestniczą dwie strony – ZSZ nr 1 jako promotor oraz Witalis GmbH Instytut Nadzorowania Projektami Modelowymi z siedzibą w Lipsku jako partner zagraniczny. Beneficjentami byli uczniowie klas trzecich w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. W maju na 3-tygodniową praktykę do Niemiec w wyjechała grupa młodzieży: Anna Adamczyk, Kinga Flakiewicz, Anna Klepacz, Monika Król, Ewa Okoń, Izabela Rębowska, Iwona Zięba, Justyna Safader, Ilona Tobiś i Jolanta Żmijewska. Opiekunem była nauczycielka Gabriela Kochmańska.

Stażyści odbywali praktykę m.in. w firmie cateringowej przygotowującej żywność dla linii lotniczych LTU, Air Berlin i Casino im TUV, restauracjach w Schkeuditz i Lipsku. Młodzież uczyła się sporządzania potraw kuchni niemieckiej, poznawała zasady funkcjonowania i urządzania zakładów gastronomicznych na rynku niemieckim. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Podczas pobytu w Niemczech zapoznali się również z kulturą tego kraju. Zwiedzili wiele wspaniałych miejsc Drezna, Lipska i Weimaru, min. uczestniczyli w spektaklach baletu i opery w Operze Lipskiej, zwiedzali liczne muzea. Dzięki zagranicznej praktyce nauczyli się odpowiedzialności, samodzielności, przełamali barierę językową. Dużo wrażeń przyniosły również spotkania integracyjne z kolegami niemieckimi i z innych krajów. Nawiązali wiele przyjaźni. Wszelkie kontakty formalne i nieformalne przyczyniły się do udoskonalenia języka niemieckiego. Po zakończeniu stażu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikat (tzw. Zeugnis) z informacją o zdobytych umiejętnościach, który zwiększy ich szanse na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców. Szkoła wystąpiła również do Krajowego Centrum Europass o wydanie uczniom certyfikatu Europass-Mobility. Uczestnictwo w zagranicznych praktykach jest bardzo ważne dla uczniów w kształceniu zawodowym. Autorami projektu są nauczyciele ZSZ nr 1 Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek, Maria Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec.

W ramach pozyskiwania funduszy unijnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach przystąpiono do konkursu projektów wymian i staży programu Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci to program Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego. Program przyczynia się do rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach UE. Dalekosiężnym celem programu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. W ramach „Leonardo da Vinci” instytucja np. szkoła szuka zagranicznych partnerów, którzy będą zainteresowani podjęciem współpracy, a następnie zgłasza swój pomysł na konkurs projektów. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony – otrzymuje dotację. Projekty oceniają eksperci krajowi i unijni.
W roku 2006 w ZSZ nr 1 opracowany został projekt pt. „Praktyka w żywieniu i gastronomii na europejskim rynku pracy”. W projekcie uczestniczyły dwie strony – ZSZ nr 1 jako promotor oraz Vitalis GmbH Instytut Nadzorowania Projektami Modelowymi z siedzibą w Lipsku jako partner zagraniczny. Projekt został zgłoszony do konkursu i w wyniku oceny jakościowej otrzymał najwyższą ocenę, został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu LdV. Budżet projektu – 22 950 EURO. Beneficjentami byli uczniowie klas trzecich w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, którzy w ramach projektu realizowali praktykę zawodową przewidzianą w cyklu nauczania zawodowego. Projekt był wdrażany w okresie czerwiec 2006 – maj 2007. W tym czasie dwie 10 osobowe grupy uczniów odbyły staże w wybranych zakładach gastronomicznych na terenie Niemiec. Po ich zakończeniu każdy beneficjent otrzymał certyfikat z informacją o zdobytych umiejętnościach oraz suplement Europass Mobility. Zwiększa to szanse uczniów na pracę wśród polskich i zagranicznych pracodawców.

W roku 2007 w ramach konkursu Programu „Uczenie się przez całe życie 2007-2013” LdV opracowano kolejny projekt „Działalność firmy gastronomicznej na europejskim rynku pracy”, który został zakwalifikowany do realizacji. Jego głównym celem jest wspieranie uczniów w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności, kwalifikacji i zwiększenia szans na zatrudnienie na Europejskim Rynku Pracy. Projekt zakłada również wspieranie młodzieży w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci, uczniowie w zawodzie technik żywienia i gosp. domowego, będą odbywać staże w zakładach gastronomicznych na terenie Niemiec, poznają zasady ich organizacji, wyposażenia, produkcji, obsługi konsumenta. Okres wdrażania przewidziany jest na czas 1.01.2008 – 30.09.2008r. Budżet projektu – 23580 EURO.

Zagraniczne praktyki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 z Leonardo da Vinci
Uczestnicy
W projekcie uczestniczą dwie strony – ZSZ nr 1 jako promotor oraz Witalis GmbH Instytut Nadzorowania Projektami Modelowymi z siedzibą w Lipsku jako partner zagraniczny. Beneficjentami są uczniowie klas trzecich w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. W kwietniu na 3-tygodniową praktykę do Niemiec w wyjechała grupa młodzieży. Uczestnikami byli: Błażej Rzońca, Mariusz Prokop, Sylwia Czaja, Monika Szczepańska, Andrzej Klepacz, Sylwia Serwicka, Magdalena Ubysz, Katarzyna Obrębska, Magdalena Majcher, Katarzyna Zapała, opiekę sprawował nauczyciel Michał Wojtyszek. Stażyści odbywali praktykę m.in. w firmie cateringowej przygotowującej żywność dla linii lotniczych LTU i Air Berlin, restauracjach w Schkeuditz i Lipsku, stołówce Deutsche Bank AG w Lipsku. Młodzież uczyła się sporządzania potraw kuchni niemieckiej, poznawała zasady funkcjonowania i urządzania zakładów gastronomicznych na rynku niemieckim. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Podczas pobytu u naszych zachodnich sąsiadów zapoznali się również z kulturą tego kraju. Zwiedzili wiele wspaniałych miejsc Drezna i Lipska min. uczestniczyli w spektaklu baletu w Operze Lipskiej. Dzięki zagranicznej praktyce nauczyli się odpowiedzialności, samodzielności, przełamali barierę językową. Dużo wrażeń przyniosły również spotkania integracyjne z kolegami niemieckimi. Nawiązało się wiele przyjaźni. Wszelkie kontakty formalne i nieformalne przyczyniły się do udoskonalenia języka niemieckiego. Po zakończeniu stażu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikat (tzw. Zeugnis) z informacją o zdobytych umiejętnościach, który zwiększy ich szanse na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców. Uczestnictwo w zagranicznych praktykach jest bardzo ważne dla uczniów w kształceniu zawodowym. W ZSZ nr 1 w ramach programu Leonardo da Vinci w maju wyjechała kolejna grupa uczniów na staż zagraniczny do Niemiec.

Skip to content