Zdaj maturę na 6 – Kapitał Ludzki

W roku 2009 uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach zostali zaangażowani w projekt unijny, którego beneficjentem jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Biznesu z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Projekt realizowany był na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, który pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem nadrzędnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Był wpółfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu od 1 grudnia 2008 roku w szkole prowadzone były dodatkowe zajęcia dla uczniów zdających w maju 2009 r. maturę z języka polskiego i angielskiego oraz zajęcia z matematyki dla uczniów zdających maturę w maju 2010 r. W zajęciach uczestniczyło 360 osób.
Program był realizowany do końca kwietnia 2009 r. Każda grupa uczestniczyła w trzech godzinach zajęć tygodniowo z każdego ze wspomnianych przedmiotów. W skali całego projektu przewidziano 1092 godziny zajęć dodatkowych dla uczniów ZSZ nr 1.
Nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali na potrzeby projektu programy autorskie, które zakładały lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Zawierały one zagadnienia zgodne z wymaganiami edukacyjnymi z danego przedmiotu, a równocześnie uwzględniały możliwości i potrzeby uczniów.
Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali pomoce dydaktyczne: podręczniki, kalkulatory, długopisy oraz segregatory,
w których zamieszczali notatki z zajęć. Była to niezwykle wartościowa pomoc, szczególnie dla osób, które nie mogły do tej pory pozwolić sobie na zakup podręczników pomocnych w przygotowaniach do egzaminu. Udział w zajęciach był nieodpłatny.
Projekt przewidziany w tak szerokim zakresie był istotnym wsparciem w obrębie dydaktycznej funkcji szkoły. Ilość godzin przewidziana do realizacji była dość znaczna, co dało uczniom szansę na pełniejsze przygotowanie do egzaminów.

 

 

Skip to content