Zajęcia w szkolnych pracowniach

Zajrzyjmy do pracowni,
gdzie młodzież zdobywa wiedzę
z przedmiotów zawodowych praktycznych

Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technika rachunkowości
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik usług fryzjerskich
Technik architektury krajobrazu
Technik geodeta
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Skip to content