LdV – wymiana doświadczeń Vetpro

 

EUROPEJSKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM NAUCZYCIELI ZSZ NR 1

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, jako instytucja wnioskująca przygotował i realizuje projekt, którego celem jest zdobywanie i wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym w zakresie hotelarstwa, gastronomii i przedsiębiorczości w różnych krajach Unii Europejskiej.

Projekt pt. „Wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym na potrzeby rynku pracy” powstał w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Został zaakceptowany w konkursie 2010 r. i zakładał dwie jednotygodniowe wymiany 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy odbędą wizyty w firmach i ośrodkach kształcenia w Portugalii i Niemczech.

W dniach 27.11.2010 r. – 4.12.2010 r. odbyła się pierwsza wizyta nauczycieli w Niemczech. Uczestnicy 15-osobowej grupy mieli okazję do skonfrontowania posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego z realiami niemieckiego rynku pracy, podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych, nabycia umiejętności funkcjonowania w obcojęzycznym i wielokulturowym środowisku oraz poznania kultury pracy w innym kraju Unii Europejskiej.

Niemiecki Partner projektu, firma Vitalis GmbH z Lipska zapewniła szeroki dostęp do instytucji przyjmujących, w których odbyły się wizyty partnerskie, spotkania, zgodnie z programem wymiany, kwalifikacjami, potrzebami i zainteresowaniami uczestników.

Dzięki wizytom w szkołach branży hotelarsko-gastronomicznej, udział w projekcie umożliwił uczestnikom wymianę doświadczeń na temat kształcenia zawodowego.

Pierwszą instytucją była szkoła hotelarsko-gastronomiczna Hotelfachschule w Dreźnie. Na spotkaniu z dyrekcją szkoły nauczyciele ZSZ nr 1 zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkoły, organizacją procesu kształcenia zawodowego, bazą dydaktyczną, metodami nauczania, przygotowaniem uczniów do rynku pracy i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kolejna wizyta odbyła się w szkole kształcenia zawodowego miasta Lipska Susanna-Eger-Schule. Szkoła kształci na różnych poziomach oraz przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. Dodatkowo szkoła ze względu na swoje wyposażenie jest centrum egzaminacyjnym regionu, w którym przeprowadzane są egzaminy z praktycznej nauki zawodu.

Na spotkaniu z dyrektorem szkoły i przedstawicielem Saksońskiej Agencji Edukacji (SBA) panem Romanem Schulzem nauczyciele zapoznali się z prezentacją na temat organizacji i struktury saksońskiego systemu kształcenia i edukacji.
Saksońska agencja ds. edukacji (SBA) ma swoją siedzibę w mieście Chemnitz oraz placówki regionalne w Budziszynie, Dreźnie, Lipsku oraz Zwickau i jest podporządkowana Państwowemu Ministerstwu ds. Nauki i Sportu na terenie Saksonii. Pan Schulz poinformował nauczycieli o organizacji saksońskiego systemu kształcenia zawodowego oraz o dualnym systemie w kształceniu zawodowym. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń na temat kształcenia zawodowego w Polsce i Niemczech.

Kolejne punkty realizowanego przez uczestników programu to wizyty w hotelach i zakładach pracy szkolących i przygotowujących do rynku pracy.

Na spotkaniu z dyrektorem w hotelu Novotel w Lipsku, uczestnicy zapoznali się z siecią hotelową Accor Hospitality Germany GmbH, zwiedzili część mieszkalną oraz część gastronomiczną hotelu. W czasie prezentacji poznali zasady prowadzenia hotelu, organizację pracy w części gastronomicznej i mieszkalnej, wyposażenie, usługi dodatkowe. Wymienili doświadczenia na temat szkolenia uczniów i przygotowania ich do pracy, możliwości współpracy w zakresie praktyk i staży.

Wizyta w firmie produkcyjnej Lipskie Zakłady Reudnitz była okazją do zapoznania się ze strukturą i organizacją pracy w zakładzie oraz poznania procesu technologicznego. W czasie spotkania z przedstawicielem firmy omówiono aspekty szkolenia uczniów i przygotowania ich do rynku pracy.

Inne wizyty, np. zwiedzanie hotelu Ritz-Carlton w Berlinie czy hotelu Lindor w Lipsku, były okazją do zapoznania się z siecią hoteli na europejskim rynku pracy oraz poznania tych firm jako miejsc praktyk i pracy uczniów. Udział w rozmowach z przedstawicielami firm dał możliwość poznania niemieckiego systemu kształcenia i zrozumienia niemieckiego rynku pracy. Uczestnicy w czasie spotkań, promując swoją szkołę, miasto i powiat wręczyli przygotowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta materiały na temat naszego regionu.

Integralną częścią projektu był program kulturowo-językowo-pedagogiczny. W jego ramach uczestnicy podwyższyli swoje umiejętności językowe, realizując kurs języka niemieckiego, a także poznali ciekawe miejsca i zabytki w kraju partnera.

Odbyła się między innymi wycieczka do Berlina, która była okazją do zwiedzania tego pięknego miasta z jego głównymi zabytkami Bramą Brandenburską i murem Berlińskim. Szczególne wrażenie zrobiło na uczestnikach zwiedzanie w centrum Berlina Pomnika-Muzeum Pomordowanych Żydów Europy – obiektu, który jest wyrazem nowego podejścia do współczesnego miejsca pamięci.

Zwiedzanie Lipska i Drezna, dały możliwość poznania zabytków tych miast, uczestników urzekła wspaniała atmosfera adwentowo-bożonarodzeniowa. Pomimo zimowej aury, świąteczne Jarmarki w centrach niemieckich miast, dały poczuć uczestnikom magię tych wspaniałych Świąt.

Na zakończenie wizyty uczestnicy otrzymali od Partnera certyfikaty potwierdzajace nabyte umiejętności i doświadczenia, które z pewnością wykorzystają w pracy dydaktycznej. Nawiązanie nowych kontaktów, wzmocni profesjonalny wizerunek i status zawodowy uczestników.

Po kolejne doświadczenia zawodowe uczestnicy wymiany doświadczeń pojadą wiosną do Portugalii. Cały realizowany projekt został opracowany przez grupę nauczycielek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1: Marię Antonik, Ewę Góźdź, Marię Bartos i Hannę Jasek. Są one jednocześnie jego koordynatorami, a całością zarządza dyrektor szkoły pani Agnieszka Wybraniec.

Warto podkreślić, ze również uczniowie ZSZ nr 1 odbędą w ramach projektu Leonardo da Vinci praktyki zagraniczne: w zawodzie technik żywienia w Niemczech i w zawodzie technik hotelarstwa we Włoszech.

PORTUGALSKIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE NAUCZYCIELI Z PROGRAMEM LEONARDO DA VINCI

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach jako instytucja wnioskująca przygotował i realizuje projekt, którego celem jest zdobywanie i wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym w zakresie hotelarstwa, gastronomii i przedsiębiorczości w różnych krajach Unii Europejskiej.

W konkursie 2010 na PROJEKTY MOBILNOŚCI Programu Leonardo da Vinci w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” wysoko oceniony został wniosek ZSZ nr 1 pt. „Wymiana doświadczeń zawodowych na potrzeby rynku pracy”, który obejmuje 2 wymiany 15 nauczycieli kształcenia zawodowego w Niemczech i Portugalii. Pierwsza wizyta nauczycieli do Niemiec odbyła się jesienią 2010 roku.

W dniach 26.03.2011 r. – 2.04.2011 r. odbyła się druga wizyta nauczycieli. Tym razem grupa odwiedziła Portugalię.

Portugalski Partner projektu, firma EPD – European Projects Development z siedzibą w Montijo pod Lizboną, zgodnie z uzgodnionym programem, potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewnił bogaty program pracy, dzięki czemu nauczyciele zapoznali się z systemem kształcenia zawodowego w Portugalii, podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i językowe.

Wizyty w szkołach branży hotelarsko-gastronomicznej, umożliwiły wymianę doświadczeń na temat kształcenia zawodowego.

Pierwszą odwiedzoną instytucją była Zawodowa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Lizbonie. Po wzajemnej prezentacji szkół uczestnicy zapoznali się z systemem kształcenia zawodowego w Portugalii, organizacją procesu kształcenia, bazą dydaktyczną i wyposażeniem szkoły oraz prowadzeniem zajęć. Uczestniczyli również w zajęciach praktycznych uczniów w świetnie wyposażonych pracowniach szkolnych i wymienili się doświadczeniami z nauczycielami.

Następna instytucja to Zawodowa Szkoła Sportowa pod Lizboną z rozbudowanym zapleczem hotelarsko-gastronomicznym i świetnie przygotowaną bazą sportową. Wychowankami tej szkoły było wielu doskonałych piłkarzy portugalskich.

Kolejna wizyta to wspaniały ośrodek kształcenia zawodowego Escola Superior de Hotelaria e Turismo w Estriol – doskonale wyposażony, nowocześnie kształcący według tzw. kryteriów bolońskich: zarządzanie hotelem, produkcja żywności, zarządzanie turystyką i gastronomią. Uczestnicy poznali szkołę jako centrum profesjonalnych szkoleń, z bardzo dobrze wyposażoną bazą multimedialną i zapleczem gastronomicznym. Niezwykle gościnni gospodarze umożliwili nie tylko zwiedzenie i zapoznanie się z systemem kształcenia szkoły, dali również pokaz umiejętności uczniów, którzy specjalnie dla nas przygotowali tradycyjne, portugalskie potrawy i serwowali je pod kierunkiem swoich nauczycieli. Była to okazja do poznania smaków kuchni portugalskiej, bogatej w świetnie przyrządzone potrawy z ryb i owoców morza, wyrafinowane w smaku ciasta i słodycze i przepyszną kawę. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami na temat kształcenia praktycznych umiejętności uczniów.

Portugalski koordynator projektu Bruno Carommeu umożliwił też wizyty w hotelach i firmach produkcyjnych o dużym doświadczeniu, uznanych na rynku portugalskim i zagranicznym, szkolących i przygotowujących do rynku pracy.

Na spotkaniu z przedstawicielem Hotelu Montijo, uczestnicy zwiedzili i poznali zasady prowadzenia hotelu. W czasie prezentacji poznali organizację pracy w części gastronomicznej i mieszkalnej, wyposażenie, usługi dodatkowe. Wymienili doświadczenia na temat szkolenia uczniów i przygotowania ich do pracy, możliwości współpracy w zakresie praktyk i staży.

Wizyta w firmie produkcyjnej Cooperativa Agricola Santo Isadoro de Pegoes była okazją do zapoznania się ze strukturą i organizacją pracy w zakładzie oraz poznania procesu technologicznego produkcji wina. W czasie spotkania z przedstawicielem firmy omówiono aspekty szkolenia uczniów i przygotowania ich do rynku pracy. Inne wizyty, np. zwiedzanie hotelu oferującego usługi w zakresie turystyki regionalnej w Alcochete, czy hotelu Opera w Lizbonie, były okazją do zapoznania się z siecią hoteli na europejskim rynku pracy oraz poznania tych firm jako miejsc praktyk i pracy uczniów. Udział w rozmowach z przedstawicielami firm dał możliwość poznania portugalskiego systemu pracy i zrozumienia portugalskiego rynku pracy.

Portugalia to wspaniały kraj. Każdy z uczestników wzbogacił swoją wiedzę na temat pracy w szkolnictwie, poszerzył horyzonty o nowe rozwiązania i metody pracy. Gospodarze i poszczególni uczestnicy wymieniali opinie i spostrzeżenia na różne tematy nie tylko w ramach zajęć, ale również poza nimi. Po spotkaniach w szkołach i instytucjach organizatorzy pokazali uczestnikom fantastyczne zakątki Lizbony i jej okolicy. Na zawsze uczestnicy zapamiętają egzotyczną architekturę na wzgórzach nad Tagiem, wspaniały most Vasco da Gama, żółte tramwaje i muzykę fado, a także zabytki w dzielnicy Belem – Pomnik Odkryć Geograficznych, wspaniały architektonicznie, monumentalny klasztor Hieronimitówi i pałac de Belem.
Szczególne wrażenie zrobiła na uczestnikach Sintra – miasto-ogród, położona w głębokich, porośniętych gęstym lasem wąwozach, z malowniczymi pałacami, egzotyczną roślinnością, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pozwoliło to poznać bliżej przebogate dziedzictwo kulturalne Portugalii oraz jej europejski wymiar.

Portugalia to również wspaniali ludzie. Uczestnicy nauczyli się nawzajem od siebie i o sobie wielu ciekawych rzeczy. Udział w projekcie uświadomił uczestnikom, że powinniśmy uczyć się od innych, a inni Europejczycy powinni poznawać nasze doświadczenia. To m.in. od nauczycieli zależy europejski wymiar w edukacji.

Uczestnicy w czasie spotkań, promując swoją szkołę, miasto i powiat wręczyli przygotowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta materiały na temat naszego regionu.

Projekt został przygotowywany przez grupę zaangażowanych nauczycieli, którzy zajmują się opracowaniem oraz realizacją programu międzynarodowej wymiany i współpracy Leonardo da Vinci. Zespół ustala harmonogram prac do wykonania oraz przydział czynności i kompetencji. Zespół ten tworzą nauczycielki szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Hanna Jasek i Maria Bartos. Całością zarządza dyrektor szkoły Agnieszka Wybraniec.

Portugalska wizyta zostawi w nas niezapomniane wrażenia, chcielibyśmy tam jeszcze wrócić i zorganizować w tym pięknym, ciekawym kraju praktyki dla naszych uczniów, w ramach kolejnych projektów Leonardo da Vinci.

Skip to content