Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020
KlasaZawódTerminCzas trwania
II a Technik hotelarstwa 06.09. 2019 - 19.06.2020 Każdy piątek przez cały rok (5h)
III aTechnik ekonomista 06.09. 2019 - 19.06.2020 4 tyg. /20 dni/
Technik geodeta
III bTechnik żywienia i usług gastronomicznych 06.09. 2019 - 19.06.2020 4 tyg. /20 dni/
III cTechnik hotelarstwa06.09. 2019 - 19.06.2020 4 tyg. /20 dni/
Technik usług fryzjerskich

Zagraniczne praktyki zawodowe

Projekt pt. „ Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże- szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ „ Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Akcja 1. Mobilność edukacyjna konkurs 2019

staż Hiszpania– od 04.05.2020 r.- 29.05.2020 r.- klasy IIIa, IIIb, IIIc
( grupa 20 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich).


Informacje dodatkowe

Wskazówki przed praktyką zawodową

Regulamin praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk

Umowa o praktykę zawodową

Prośba ucznia/oświadczenie rodzica w przypadku odbywania praktyki zawodowej poza miejscem zamieszkania ucznia

Wykaz niektórych firm przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe

Programy praktyk

Technik architektury krajobrazu

Technik ekonomista

Technik geodeta

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa – podstawa 2017

Technik organizacji reklamy

Technik technologii żywienia

Technik usług fryzjerskich

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Brak możliwości komentowania.