Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020
KlasaZawódTerminCzas trwania
II a Technik hotelarstwa 06.09. 2019 - 19.06.2020 Każdy piątek przez cały rok (5h)
III aTechnik ekonomista 06.09. 2019 - 19.06.2020 4 tyg. /20 dni/
Technik geodeta
III bTechnik żywienia i usług gastronomicznych 06.09. 2019 - 19.06.2020 4 tyg. /20 dni/
III cTechnik hotelarstwa06.09. 2019 - 19.06.2020 4 tyg. /20 dni/
Technik usług fryzjerskich

Zagraniczne praktyki zawodowe

Projekt pt. „ Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże- szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ „ Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Akcja 1. Mobilność edukacyjna konkurs 2019

staż Hiszpania– od 04.05.2020 r.- 29.05.2020 r.- klasy IIIa, IIIb, IIIc
( grupa 20 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich).


Informacje dodatkowe

Wskazówki przed praktyką zawodową

Regulamin praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk

Umowa o praktykę zawodową

Prośba ucznia/oświadczenie rodzica w przypadku odbywania praktyki zawodowej poza miejscem zamieszkania ucznia

 

Programy praktyk

Technik architektury krajobrazu

Technik ekonomista

Technik geodeta

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa – podstawa 2017

Technik organizacji reklamy

Technik technologii żywienia

Technik usług fryzjerskich

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Skip to content