EuroCatHos – kurs językowy online

Kurs Językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa
(European Catering & Hospitality Language Training Course)

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach rozpoczęto realizację projektu Unii Europejskiej dla uczniów, obecnych i przyszłych pracowników sektorów usługowych związanych z żywieniem i hotelarstwem (praca w kuchni, recepcji hotelowej i obsługa konsumenta) – nauka języków obcych online.Projekt jest realizowany przez 36 miesięcy – od listopada 2010 r. do października 2013 r., a finansowany przez Agencję ds. Kształcenia, Środków Audiowizualnych i Kultury Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.Projekt jest kontynuacją dwuletniego projektu EuroCatering Language Training (Kurs Językowy Europejskiej Gastronomii), na stronie www.eurocatering.org, w siedmiu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, galicyjskim (język hiszpańskiej Galicji), słoweńskim, norweskim i holenderskim, a obecnie rozszerzonego o usługi hotelarskie i kolejne języki: niemiecki, fiński, włoski, irlandzki i polski.Celem projektu jest opracowanie terminologii, scenek sytuacyjnych, ćwiczeń i testów sprawdzających postęp w nauce. Do istniejącej już bazy – Kuchnia i Restauracja – w 7 językach, dołączyły następne i tematyka Recepcji i Zakwaterowania.Dzięki funduszom europejskim użytkownicy Internetu mogą za darmo, po zalogowaniu na stronie

www.eurocatering.org

uczyć się następujących języków: angielskiego, francuskiego, galicyjskiego, hiszpańskiego, holenderskiego, norweskiego, słoweńskiego oraz fińskiego, irlandzkiego, niemieckiego, polskiego i włoskiego.Głównym koordynatorem projektu jest
HALHa – wyższa szkoła w Mons, BELGIA
Partnerzy:
• LINGUAPOLIS – uniwersytet w Antwerpii, BELGIA
• RWB – szkoła średnia w Bonn, NIEMCY
• IES „As Fontinas” – szkoła średnia i policealna w Santiago de Compostela, HISZPANIA
• SALPAUS – szkoła średnia i policealna w Lahti, FINLANDIA
• GMIT – wyższa szkoła w Galway, IRLANDIA
• Ce.S.F.Or. – prywatne centrum kształcenia praktycznego w Rzymie, WŁOCHY
• Sognvgs – szkoła średnia i policealna w Oslo, NORWEGIA
• ZSZ nr 1 w Starachowicach, POLSKA

W roboczych spotkaniach uczestniczyli nauczyciele ZSZ nr 1:
• Maria Bartos – nauczyciel informatyki
• Joanna Kiełek – nauczyciel języka angielskiego
• Anna Kwiatkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
• Lidia Ludwig – nauczyciel języka angielskiego – koordynator projektu

W roku szkolnym 2011/12 ukończono realizację pierwszej części projektu: tłumaczenie na język polski słownictwa, zwrotów i dialogów sytuacyjnych dotyczących kuchni i restauracji. W radiu ESKA zostały one nagrane przez lektorów oraz uczennice naszej szkoły. Przygotowano również materiały dotyczące recepcji hotelowej w języku angielskim i przetłumaczono je na pozostałe języki.

W spotkaniu roboczym w Starachowicach w dn. 14-17.03.2012 r. uczestniczyło 16 osób z 7 państw. Po tym spotkaniu nastąpił etap testowania kursu, korekty i ewaluacji, zakończonej raportem cząstkowym do Komisji Europejskiej. Raport został przyjęty pozytywnie.

Za wysoką jakość produktu kurs językowy EuroCatering został 9-krotnie nagrodzony:

• 2008, Słowenia: European Language Label
• 2008, Belgia: Best Leonardo-project European Year of Intercultural Dialogue 2008
• 2009, Belgia (Flandria): European Language Label
• 2009, Norwegia: European Language Label
• 2010, USA: nagroda CALICO ‘Access to Language Education’
• 2010, Irlandia: European Language Label
• 2010, Hiszpania: European Language Label
• 2011, Belgia (Walonia): European Language Label
• 2012, Cypr: European Label of the Labels

EUROCATERING.ORG – to bezpłatny i dostępny bezpłatnie w Internecie kurs językowy dla obecnych i przyszłych pracowników i praktykantów kuchni, restauracji, recepcji hoteli i innych form zakwaterowania.

Praca nad projektem i zwiedzanie

Skip to content