Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników
dla uczniów klas I ZSZ nr 1

w roku szkolnym 2023/2024

Przedmioty ogólnokształcące

Informacje dotyczące podręczników do przedmiotów zawodowych zostaną przekazane uczniom przez nauczycieli uczących danych przedmiotów na pierwszych lekcjach.

Skip to content