Podręczniki

 

Szkolny zestaw podręczników
dla uczniów klas I ZSZ nr 1

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

Przedmioty ogólnokształcące

 

Wykaz podręczników dla klas II – IV
zostanie przekazany uczniom przez nauczycieli na pierwszych zajęciach lekcyjnych.

Brak możliwości komentowania.