Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników
dla uczniów klas I ZSZ nr 1
w roku szkolnym 2020/2021

Przedmioty ogólnokształcące

 

Wykaz podręczników dla klas II – IV
zostanie przekazany uczniom przez nauczycieli na pierwszych zajęciach lekcyjnych.

Skip to content