Exploring the World with English

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne oraz Współpraca szkół. Partnerami projektu są: Włochy, Turcja, Francja i Rumunia. Koordynatorem ze strony ZSZ nr 1 pani Joanna Kiełek.

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji językowych uczniów i budzenie motywacji do nauki języka angielskiego. W jego ramach nauczyciele i uczniowie będą podejmowali działania służące wprowadzeniu atrakcyjnych metod nauczania i efektywnych strategii uczenia się, które pozwolą na realizację celów projektu. Wśród różnego rodzaju działań obejmujących m.in. pisanie artykułów w języku angielskim, układanie dialogów, quizów, krzyżówek i piosenek oraz kręcenie filmów i tworzenie filmów rysunkowych znajdą się również spotkania międzynarodowe, w których będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele.Pierwsze 5-dniowe spotkanie odbędzie się w Polsce, w ZSZ nr 1, w listopadzie 2018 r.Na kolejne spotkania wyjadą grupy 4 uczniów i 2 nauczycieli: do Włoch, w kwietniu 2019 r., do Rumunii, we wrześniu 2019 r. i do Francji, w marcu 2020 r. W czerwcu 2020 r. 8 nauczycieli wyjedzie na warsztaty szkoleniowe do Turcji.

 

Okres realizacji projektu: 16 września 2018 – 15 września 2020 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Unii Europejskiej:    144 672 Euro,
w tym dofinansowanie dla ZSZ nr 1:    28 410 Euro

 


Załączniki

Regulamin rekrutacji

Zgoda rodziców na udział w projekcie

Skip to content