Egzamin maturalny

Rok szkolny 2021/2022

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH
PoziomPrzedmiotTermin egzaminuGodzina rozpoczęcia egzaminu
PodstawowyJęzyk polski
04.05.2022
9.00
Matematyka
05.05.2022
9.00
Język angielski
06.05.2022
9.00
Język niemiecki
06.05.2022
14.00
Rozszerzony
Język angielski
09.05.2022
9.00
Filozofia
09.05.2022
14.00
Język polski
10.05.2022
9.00
Matematyka
11.05.2022
9.00
Biologia
12.05.2022
9.00
Wiedza o społeczeństwie
13.05.2022
9.00
Chemia
16.05.2022
9.00
Geografia
18.05.2022
9.00
Historia sztuki
19.05.2022
14.00

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 05 lipca 2022 r.Informacje dodatkowe

Komunikat dyr. CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w  „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Informacja dyrektora CKE o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS

Komunikat dyr. CKE o egzaminie z informatyki 

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2022 r.

Komunikat dyr. CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Skip to content