Erasmus + „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość”

 

Projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „ realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe
pt.

„Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez
europejskie staże – szansą na przyszłość”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła już po raz dziesiąty będzie uczestniczyć w projekcie Erasmus +, wcześniej Leonardo da Vinci.

W okresie wdrażania projektu od sierpnia 2019 do lipca 2021 zorganizowane zostaną wyjazdy na staże 61 uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich i technik architektury krajobrazu.

Partnerami szkoły w realizacji działania są: Sistema Turismo we Włoszech i Esmovia w Hiszpanii.
Obecnie zakończony został proces rekrutacji uczniów klas czwartych, w wyniku którego 18 uczniów w okresie od 28.10.2019 do 8.11.2019 wyjedzie na mobilności do Włoch do Rimini. Uczestnicy odbywają aktualnie przygotowanie kulturowo- pedagogiczno – językowe. W ramach tych zajęć pogłębiają kompetencje i umiejętności z języka angielskiego, poznają kulturę i obyczaje kraju i regionu do którego jadą oraz założenia ECVET i Europass mobilność.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka niemieckiego Ewa Góźdź, odpowiedzialnym za treści zawodowe i obsługę informatyczną pani Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych. W realizację działań zaangażowana jest również pani Agnieszka Wybraniec – nauczyciel języka polskiego, odpowiadająca za upowszechnianie, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i projektowych oraz promocję wśród uczniów klas młodszych. Całością projektu zarządza Dyrektor szkoły pani Monika Wójcik.

Zapraszamy do zapoznania się z realizacją kolejnych etapów projektu.

 

Zapraszamy uczniów klas trzecich
zainteresowanych wyjazdem na staż do Hiszpanii,
kształcących się w zawodach:

  • technik ekonomista,
  • technik hotelarstwa,
  • technik usług fryzjerskich,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

W marcu 2020 r. w trakcie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 20 uczniów klas trzecich z wyżej wymienionych zawodów. Wyjadą oni w maju 2020 r. na staż do Hiszpanii na okres czterech tygodni w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej przewidzianej  w podstawie programowej klasy trzeciej.

Staże w Hiszpanii odbywają się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. pt. „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 w Starachowicach przez europejskie staże-szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka niemieckiego pani Ewa Góźdź, odpowiedzialnym za treści zawodowe i obsługę informatyczną pani Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Całością projektu zarządza Dyrektor szkoły pani Monika Wójcik.

 

Zapraszamy do zapoznania się Zasadami rekrutacji i kryteriami naboru uczestników na zagraniczne staże oraz Formularzem zgłoszeniowym.

Dokładne informacje i Formularze zgłoszeniowe  dostępne po feriach u p. Ewy Góźdź.

Z informacjami o stażu można się również zapoznać w gablocie szkolnej na holu głównym szkoły.

 


Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Hiszpańskie praktykiW ramach trzyletniego  projektu opracowanego przez grupę nauczycieli ZSZ nr 1 pt. Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989 w projekcie  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – szkoła pozyskała środki unijne na realizację zagranicznych praktyk zawodowych w latach 2019 -2022 w Hiszpanii i Włoszech.

W trakcie realizacji projektu główny nacisk położony jest  na wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie przez uczestnictwo w europejskim rynku pracy oraz zachęcenie do nauki języków obcych. Ważne było również to, iż młodzież znając kryteria naboru na zagraniczny staż, bardzo mobilizowała się do pracy i dzięki temu osiągnęła lepsze wyniki w nauce.

W bieżącym roku szkolnym w okresie 16.08.2021 do 10.09.2021 grupa 23 uczennic i uczniów klas 3a, 3b, i 3c  w zawodzie technik hotelarstwatechnik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła swoje praktyki zawodowe W Hiszpanii. Realizując program stażu uczestnicy mieli okazję do poszerzenia i wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w aspekcie językowym i zawodowym. Szkoła jako instytucja wysyłająca nawiązała współpracę z włoskim partnerem projektu firmą Esmovia z siedzibą w Walencji, która specjalizuje się w organizowaniu staży, wyjazdów szkoleniowych dla młodych osób z całej Europy. Esmovia oferuje pomoc w organizacji programów tak, aby uczestnicy jak najwięcej skorzystali z przyjazdu do Hiszpanii, zarówno w zakresie szkoleniowym jak i osobistym.
Hiszpański  partner projektu w oparciu o uzgodniony program, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie miasta Walencja.

Realizacja projektu otworzyła nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Praktyka w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocniła cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność. Uczestnicy będą lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe. Umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez hiszpańskich pracodawców. Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty od firm przyjmujących, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w działaniu wystawione przez organizację przyjmującą, dokument Europass Mobility oraz  indywidualne karty oceny praktyk zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami w języku obcym. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową.
Istotnym elementem projektu jest realizacja programu kulturowego. Po praktykach uczestnicy zwiedzali piękne zakątki Walencji. Największą atrakcją dla uczestników stanowił klimat kryjący się w małych zaułkach i uliczkach starego miasta oraz plaży Walencji.

Udział w projekcie potwierdził, że mobilność jest jednym z najważniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy.
Całością projektu zarządza dyrektor szkoły Monika Wójcik.  W przygotowanie wyjazdu do Walencji zaangażowani byli Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Ewa Góźdź  – koordynator projektu, Dariusz Kucharczyk – nauczyciel języka angielskiego. Opiekę podczas pobytu w Walencji sprawowały Małgorzata Major – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Joanna Kielek – nauczyciel języka angielskiego, Agata Musiałowska – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa  oraz Ewa Góźdź – nauczyciel języka niemieckiego.

https://www.facebook.com/groups/585461312466917/?ref=share

Prezentacje multimedialne młodzieży po zrealizowanym stażu w Hiszpanii

ROK SZKOLNY 2021/2022

Hiszpania, Walencja

W bieżącym roku szkolnym w okresie 25.04-21.05.2022 grupa 20 ucznióz zawodów
technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła swoje praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Udział w projekcie potwierdził, że mobilność jest jednym z najważniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy.
Całością projektu zarządza dyrektor szkoły Monika Wójcik. W przygotowanie wyjazdu do Walencji zaangażowani byli Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Ewa Góźdź – koordynator projektu, Dariusz Kucharczyk – nauczyciel języka angielskiego. Opiekę podczas pobytu w Walencji sprawowały Małgorzata Major – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Joanna Kiełek – nauczyciel języka angielskiego, Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich oraz Ewa Góźdź – nauczyciel języka niemieckiego.

https://www.facebook.com/groups/421327999756510/?ref=share

Prezentacje multimedialne młodzieży po zrealizowanym stażu w Hiszpanii:

Skip to content