Technik rachunkowości

Dlaczego warto wybrać ten zawód ?

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz miał wiedzę, która pomoże Ci nie tylko w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, ale też w prowadzeniu własnej działalności i zarządzaniu kosztami w życiu prywatnym. W czasie nauki w naszej szkole przygotujemy Cię do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości

Kwalifikacja 1. – EKA.05.  Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Kwalifikacja 1. – EKA. 07.  Prowadzenie rachunkowości

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości zapewnia zdobycie wiedzy na temat:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej
 • obsługi programów finansowo – księgowych Rachmistrz GT , rewizor GT
 • obsługi programów kadrowo – płacowych Gratyfikant GT , Płatnik
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

Możliwość dalszego kształcenia

Technik rachunkowości może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach:

 • rachunkowość i finanse
 • finanse i inwestycje
 • finanse i bankowość

Może również zostać biegłym rewidentem – przeprowadzać badania prawidłowości i rzetelności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych różnych przedsiębiorstw.

Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku technik rachunkowości mogą być zatrudnieni w działach finansowo – księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako:

 • księgowy
 • specjalista do spraw finansów
 • specjalista do spraw kadr i płac
 • doradca finansowy
 • doradca inwestycyjny
 • doradca ubezpieczeniowy
 • asystent menadżera
 • menadżer
Skip to content