Technik handlowiec

Technik handlowiec – to zawód z przyszłością !!!

Profesjonalny handlowiec to nie tylko praca. To styl bycia, styl porozumiewania się z ludźmi, to urodzony negocjator.  Profesjonalni handlowcy spostrzegani są dziś w kategorii doradców, a profesjonalny doradca jest dziś zawodem pożądanym.

Osoba decydująca się na naukę w tym kierunku powinna być przebojowa, ambitna, wyznaczać sobie śmiałe cele i konsekwentnie je realizować.

Kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec
Kwalifikacja 1. – HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja 2. – HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych

Absolwent kształcący się w zawodzie technik handlowiec będzie umiał:

 • sporządzać pisma związane z działalnością handlową
 • wypełniać dokumenty związane z obrotem towarowym
 • wykonywać prace związane z planowaniem i analiza statystyczną,
 • prowadzić badania rynkowe i marketingowe, opracowywać i interpretować wyniki badań
 • organizować i prowadzić działalność reklamową
 • posługiwać się narzędziami marketingowymi
 • wykonywać podstawowe prace bilansowe
 • stosować różne formy i techniki sprzedaży hurtowej i detalicznej
 • prowadzić negocjacje handlowe z dostawcami  i odbiorcami towarów i usług
 • posługiwać się sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem komputerowym (handlowym, księgowym, magazynowym, płacowym)

Możliwość dalszego kształcenia

Technik handlowiec może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach:

 • ekonomia
 • logistyka
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość
 • matematyka finansowa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie

Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku technik handlowiec mają zapewniona szeroką ofertę pracy. Mogą znaleźć prace w Polsce  i na obszarze Unii Europejskiej w przedsiębiorstwach handlowych, w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach   jako

 • handlowiec
 • merchandiser (dystrybutor produktów)
 • referent/ asystent do spraw sprzedaży
 • menedżer produktu
 • przedstawiciel handlowy (sales representative)
 • szef działu sprzedaży (sale manager)
 • specjalista do spraw marketingu
 • specjalista do spraw obsługi klienta
 • specjalista do spraw sprzedaży
 • specjalista do spraw zaopatrzenia

Kierunek ten przygotowuje ucznia także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Skip to content