Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II edycja

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Okres realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 16.01.2020 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 863 275,52 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 583 784,19 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 279 491,33 ZŁ

 

Lider projektu:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

 

 

Partnerzy:

 

DZIAŁANIA:

 • Nabycie przez uczniów kompetencji i kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy oraz realizacja staży/praktyk zawodowych u pracodawców.
 • Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 • Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
 • Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
  Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Od drugiego semestru 2019/2020 r. rusza druga edycja projektu „ Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przez Akademię Przedsiębiorczości w Starachowicach w partnerstwie z Powiatem Starachowickim i Specjalną Strefą Ekonomiczną.

16.01.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie.

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego    w kontekście zatrudnienia absolwentów na rynku pracy.

Wsparciem objętych zostało 80 uczniów Technikum nr 1 w Starachowicach kształcących się w zawodach: technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dla grupy 32 uczniów przewidziano miesięczne staże zawodowe w okresie wakacji, realizowane u lokalnych przedsiębiorców. W ramach projektu zapewnione zostały środki na badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu i stypendia stażowe.

Dla 20 uczniów przewidziano kursy z języka angielskiego zawodowego. Ponadto młodzież będzie uczestniczyła w kursach i szkoleniach zapewniających dodatkowe kwalifikacje.

 

                       W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyli w :

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kursie barmańskim I stopnia
 • kursie baristycznym
 • kursie cukierniczym
 • kursie carvingu
 • kursie dekoracji stołów- decupage
 • kursie z języka angielskiego zawodowego
 • płatnych stażach zawodowych
 • technik usług fryzjerskich
 • kursie strzyżenia i koloryzacji włosów
 • kursie wizażu i stylizacji paznokci
 • kursie prawa jazdy kat. B
 • kursie z języka angielskiego zawodowego
 • płatnych stażach zawodowych

 

W ramach projektu zostaną również doposażone pracownie:

 • usług fryzjerskich:
 • tablica multimedialna z laptopem
 • rzutnik LCD
 • oprogramowanie do projektowania fryzur
 • promienniki na podczerwień
 • suszarki hełmowe
 • myjnie i fotele fryzjerskie
 • konsole fryzjerskie z lustrem
 • wózki pomocniki
 • główki treningowe fryzjerskie ze statywem
 • drobny sprzęt fryzjerski: nawilżacze do włosów, prostownice, zestawy grzebieni, nożyczki, pelerynki, rozjaśniacze, komplety farb do włosów, zestawy szczotek do modelowania, klipsy sekcyjne, wałki do ondulacji wodnej i chemicznej, środki do stylizacji i pielęgnacji włosów
 • obsługi konsumenta
 • laptopy z systemem operacyjnym- 16 sztuk
 • pakiet office- 16 sztuk
 • oprogramowanie typu Dietetyk Pro
 • bielizna stołowa : laufry, napperony, obrusy białe, zaczepy do skirtingów metalowe, skirtingi, moltony
 • wazony, patery nierdzewne, świeczniki
 • gastronomiczna
 • miksery
 • misy nierdzewne
 • zestawy noży kuchennych i  blach do ciast

 

W ramach projektu zaplanowane są także staże zawodowe i kursy doskonalące dla nauczycieli uczących w zawodach objętych projektem.

Skip to content