Szkoła Przedsiębiorczości

W dniu 13 stycznia 2010 r. Kapituła Szkoły Przedsiębiorczości przyznała Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 zaszczytne wyróżnienie – Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to program edukacyjny promujący edukację ekonomiczną uczniów, będący wskaźnikiem jakości pracy szkoły, programów i przedsięwzięć tej edukacji, oraz z zakresu przedsiębiorczości. Realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Przyznawany jest na okres 3 lat i potwierdza przynależność do grona najlepszych szkół przygotowujących młodzież do funkcjonowania w warunkach współczesnej gospodarki.

CERTYFIKAT JAKOŚCI „SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” to program edukacyjny z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości mający na celu:
-promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako wskaźnika jakości pracy szkoły,
-programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i organizacje,
-kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.

„Szkoła Przedsiębiorczości” jest znakiem jakości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Procedura przyznawania tego znaku jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i etap Certyfikacji.

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Zawodowych nr 1 uzyskał nominację do Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości.

Rok szkolny 2008/2009
Do zakładki finansowej:
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to największy ogólnopolski projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Celem SIGG jest pogłębianie znajomości zarządzania finansami wśród młodych ludzi. Służy temu internetowa platforma edukacyjna, przy pomocy której uczniowie poznają zagadnienia teoretyczne związane z funkcjonowaniem giełdy. Zdobytą wiedzę młodzież wykorzystuje od razu w praktyce. Jest to możliwe dzięki wirtualnemu systemowi transakcyjnemu, pozwalającemu na zainwestowanie 100 000 zł w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Drużyny, które wezmą udział w grze podstawowej (październik 2008 – styczeń 2009), będą miały możliwość dalszej rywalizacji podczas Dogrywki na kontraktach terminowych na WIG20. Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na niezapomniane wrażenia, a najlepsi – na atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Uczniowie chętnie angażują się w udziale w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. W szkole istnieje osiem zespołów biorących aktywny udział w Grze. Każdy zespół składa się z trzech osób które aktywnie inwestują na giełdzie.
Uczniowie, którzy wchodzą w skład szkolnych zespołów:
1. Kos Michał, Tomczyk Adrian, Bębas Piotr
2. Sojka Malwina, Jankowicz Irmina, Dudek Paulina
3. Zawor Anna, Gębura Angelika, Biurkowska Anna
4. Gębura Sylwia, Kowalska Ewa, Wrona Dominika
5. Romanowska Marlena, Kosińska Aleksandra, Chochół Martyna
6. Zaczek Paulina, Smyła Rafał, Sułek Bartosz
7. Kozieł Piotr, Tokarski Paweł, Szablicki Krzysztof, Furmanek Sławek
8. Dworski Rafał, Czechowski Piotr, Cieślik Mateusz

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo LUNA spółka jawna
Uczniowie ZSZ nr 1 biorą Udział w programie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”. Priorytetem przedsięwzięcia jest przygotowanie praktyczne uczniów do samo zatrudnienia na rynku pracy.
W ramach tego programu od 1 stycznia 2008r. 14 uczniów naszej szkoły prowadzi własne
miniprzedsiębiorstwo wzorowane na zasadach działania spółki jawnej.
Szkolne mini przedsiębiorstwo działa zgodnie z regulaminem programu wzorowanym na przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawie o rachunkowości oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo LUNA sp. j. zajmuje się produkcją sprzedażą wyrobów dekoracyjnych a także sprzedażą drobnych artykułów szkolnych.
Terenem działania jest szkoła a potencjalnymi nabywcami jego produktów są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Wspólnicy zobowiązani są do sporządzania dokumentacji finansowej podobnej do tej jaką prowadzi prawdziwe przedsiębiorstwo, w tym księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczania się z podatku dochodowego, podatku VAT i składek ZUS.
Młodzi przedsiębiorcy zarządzają swoją firmą samodzielnie lub korzystając z pomocy konsultantów (przedsiębiorców, przedstawicieli biur rachunkowych, stowarzyszeń promujących małe i średnie przedsiębiorstwa). Nad prawidłowym funkcjonowaniem mini przedsiębiorstwa czuwa nauczyciel, który pomaga uczniom i nadzoruje ich działalność.

Działania w roku szkolnym 2008/2009 – etap Certyfikacji
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 realizuje drugi etap pracując w następujących obszarach:
I. Przygotowanie do rynku pracy.
II. Gospodarowanie finansami.
III. Współpraca ze środowiskiem.
IV. Stosowanie wiedzy ekonomicznej.

DZIAŁANIA W OBSZARZE I – Przygotowanie do rynku pracy
Standard 1 Przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej
Wskaźnik 1.2
Warsztaty dla młodzieży klas pierwszych przygotowujące do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej (Pani D. Dziura – projekt edukacyjny w Publikacjach).
Zrealizowane warsztaty:4
T: Specyfika lokalnego i regionalnego rynku pracy w aspekcie realizowanego kierunku kształcenia i kierunków pokrewnych.
T: Możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole.
T: Określenie zgodności posiadanych przez uczniów predyspozycji z realizowanym kierunkiem kształcenia.
Klasy: Ib, Ic, Id, Ie.
Prowadzący warsztaty: Dorota Dziura – Szkolny Ośrodek Kariery

Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe – Krzysztof Korona i Ryszard Nosowicz. Warsztaty odbywały w miesiącach październik-listopad, uczestniczyła w nich młodzież klas trzecich i czwartych technikum. Prelekcja „W sieci. Nowe technologie oddziaływania na podświadomość dzieci i młodzieży” odbyła się w dniu 15.10.2008 w klasach 4a, 4b, 4c, 4d, a w dniu 25.11.2008 w klasach 3a, 3c, 3d, 3e, 4e.
Warsztaty: doradztwo zawodowe „Umiejętności społeczne w prowadzeniu firmy” spotkania – 21.10.2008 klasa 4b, 27.10.2008 klasa 4d, 28.10.2008 klasa 4e, 29.10.2008 klasa 4c (Projekt edukacyjny w Publikacjach).

Wskaźnik 1.3
SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2008
Politechnika Świętokrzyska Kielce
Data: 26.IX.2008 r.
Uczestnicy: uczniowie klas czwartych.
Celem przedsięwzięcia było zapoznanie maturzystów z ofertami studiów oraz wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi w roku akademickim 2008/2009. Wiedza ta miała ułatwić podjęcie decyzji o wyborze ścieżki kształcenia.
Opiekunowie: B. Pomorska, D. Dziura

Obiekty noclegowe na terenie województwa świętokrzyskiego
Data: 3.X.2008r
Uczestnicy: młodzież kl. IIIe i IIIc
1) Ośrodek Wypoczynkowy „Jodełka”, Św. Katarzyna – p. Czesława Gałek – kierownik recepcji
2) Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze”, Św. Katarzyna – p. Jolanta Zaborowska
3) Hotel „Gromada” w Cedzynie – p. Anna Sumińska – specjalista ds. marketingu
4) Hotel „Qubus” w Kielcach – p. Joanna Niziałek – specjalista ds. marketingu i sprzedaży
Cel: Młodzież zapoznała się z organizacją pracy, strukturą zatrudnienia pracowników oraz szczegółową ofertą wszystkich obiektów.
Uczniowie dokonali analizy i oceny świadczonych usług z punktu widzenia obsługiwanych przez nich segmentów klientów. Nawiązano również kontakt z przedstawicielami hoteli w celu możliwości odbycia tam praktyki zawodowej lub w przyszłości podjęcia pracy.
Opiekunowie: A. Sadowska, R. Rychlik, M. Doniecka
Tematy realizowane podczas wyjazdu do ośrodków nocelgowych woj. świętokrzyskiego
Hotel Gromada Cedzyna
T: Polityka kadrowa w przedsiębiorstwie, kształcenie i rozwój zawodowy pracowników jako zadanie priorytetowe polityki personalnej. Oferta zatrudnienia oraz możliwość odbycia praktyki zawodowej i stażu zawodowego.
Nazwa zakładu – Hotel „Gromada” w Cedzynie
p. Anna Sumińska – specjalista ds. marketingu
klasa: 3e,3c.

Hotel „Qubus” Kielce
T: Struktura zatrudnienia w obiekcie hotelowym. Wymagane predyspozycje kandydatów do pracy oraz ich kwalifikacje ze szczególnym naciskiem na znajomość języków obcych.
Nazwa zakładu – Hotel „Qubus” w Kielcach
p. Joanna Niziałek – specjalista ds. marketingu i sprzedaży
Klasa: 3e, 3c.

Ośrodek Wypoczynkowy „Jodełka” Święta Katarzyna
T: Oferta zatrudnienia w obiekcie wypoczynkowym, oraz możliwości odbycia praktyki zawodowej i stażu zawodowego.
Nazwa zakładu – Ośrodek Wypoczynkowy „Jodełka” w Świętej Katarzynie
p. Czesława Gałek – kierownik recepcji
Klasa: 3e, 3c.

Urząd Miejski Starachowice
T: Zapoznanie się z ofertą 27 Szkół Wyższych Ponad gimnazjalnych, jak również z wymaganiami stawianymi kandydatom podczas rekrutacji.
Nazwa zakładu – V Targi Szkolne Szkół Wyższych i Ponadgimnazjalnych
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Starachowicach
Klasa: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e.

Wskaźnik 1.4
Leonardo da Vinci-„Europejska praktyka w hotelarstwie” – 20 uczniów
Kurs „Prawa jazdy” – 50 uczniów

Standard 2 Korzystanie z pozaszkolnych źródeł informacji
Wskaźnik 2.1
POWIATOWY URZĄD PRACY
ZSZ nr 1 wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizował cykl spotkań z doradcą zawodowym p. Marią Religą z Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach.
W spotkaniach uczestniczyła młodzież klas czwartych.
kl. IV A – 18.XI.2008 opiekun H. Jasek
kl. IV B – 19.XI.2008 opiekun H. Jasek
kl. IV C – 16. XII.2008 opiekun B. Pomorska/A. Sławek
kl. IV D – 21.XI.2008 opiekun A. Bykowska/A. Sławek
kl. IV E – 16.XII.2008 opiekun T. Serek/A. Sławek
Tematem spotkań było „Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w warunkach recesji gospodarczej”.
Liczba zorganizowanych warsztatów: 5
Stanowisko konsultanta p. Maria Religa – doradca zawodowy.

Warsztaty w Młodzieżowym Centrum Kariery
27.11.2008r młodzież klasy III c uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z zakresu aktywizacji zawodowej. Zajęcia prowadzone przez p. Katarzynę Misiowiec – doradcę zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery obejmowały:
– budowanie właściwej samooceny;
– odkrywanie własnych zainteresowań, zdolności, umiejętności;
– poznanie własnych predyspozycji zawodowych;
– komunikację interpersonalną;
– autoprezentacje;
– zawody przyszłości;
– rynek pracy;
– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
– sporządzanie dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu pracy.
Opiekun: A. Tota

Hotel „Europa” – p. Dorota Sulicka – specjalista ds. sprzedaży
Data: 05.03.2009r
T: Specyfika pracy w hotelu na poszczególnych stanowiskach, wymagane predyspozycje kandydatów do pracy oraz ich kwalifikacje ze szczególnym naciskiem na znajomość języków obcych.
Klasa: 2d
Opiekun: Zofia Adamczyk

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec – p. Anja Schmidt – Referat Prasowy
Data: 24.04.2009r
T: Niemiecki rynek pracy w dziedzinie usług turystycznych i branży hotelarskiej. Lipsk jako miejsce odbywania praktyki zagranicznej w ramach programu LdV.
Klasa: 3c, 2e, 1d
Opiekun: Hanna Jasek, Agnieszka Urbańczyk, Anna Sadaj – Łaszewicz, Barbara Dębska

Hotel „Scheraton” – p. Agnieszka Róg-Skrzyniarz – Dyrektor Public Relations
Data: 24.04.2009r
T: Struktura zatrudnienia w hotelu. Możliwości odbywania praktyki zawodowej i stażu zawodowego, oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Perspektywy rozbudowy sieci hotelowej w Warszawie.
Klasa: 3c, 2e, 1d
Opiekun: Hanna Jasek, Agnieszka Urbańczyk, Anna Sadaj – Łaszewicz, Barbara Dębska

Hotel „Senator” – Mariola Janik – kierownik restauracji
T: Funkcjonowanie hotelu w warunkach gospodarki rynkowej. Perspektywy rozwoju hotelarstwa w regionie i możliwości zatrudnienia w przyszłości.
Data: 01.12.2008r
Klasa: 1e
Opiekun: Zofia Adamczyk

Nazwy realizowanych programów przygotowujących do rynku pracy:
– Projekt edukacyjny „Przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej”
– Doradztwo zawodowe i psychologiczne.
– EURES
Wskaźnik 2.2
Szkoła współorganizuje imprezy:
T: Symulacje rozmów kwalifikacyjnych – warsztaty przeprowadzone przez p. Lecha Lisa – Członka Zarządu Inkubatora Przedsiębiorczości w Starachowicach
Tematyka spotkania:
1) Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
2) Wygląd zewnętrzny – czynnik pozytywny i negatywny.
3) Zachowania niewerbalne.
4) Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – przykładowy scenariusz.
5) Symulacje rozmów kwalifikacyjnych.
4 spotkania: – klasa 2a – 22.05.2009r – opiekun Anna Kwiatkowska
– klasa 3a – 19.05.2009r – opiekun Tomasz Szczygieł
– klasa 2e – 02.06.2009r – opiekun Agnieszka Urbańczyk
– klasa 4a – 06.04.2009r – opiekun Krzysztof Stachurski

„Targi Gastro – Tech”. Uczniowie wykazali się umiejętnościami zdobytymi w szkole przygotowując stanowiska promocyjne i prezentując wykonane wyroby.

Standard 3 Doskonalenie Rady Pedagogicznej z zakresu edukacji dla rynku pracy
Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach zgodnie z planem Wewnatrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i w pracy Zespołów Przedmiotowych.
Szkolenie w ramach WDN: 1
T: Analiza rynku pracy w powiecie starachowickim (raport w Publikacjach).
Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu rynku pracy z uwzględnieniem
stanu bezrobocia na terenie miasta i gminy w odniesieniu do parametrów ogólnopolskich.
Prowadzący: Małgorzata Grześkowiak- nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Data szkolenia: 24.11.2008r.

Szkolenie w ramach pracy Komisji Przedmiotów Ekonomicznych: 1
T: Ocena przygotowania uczniów do podjęcia działalności gospodarczej- samozatrudnienia.
Prowadzący: Maria Polakowska- przewodnicząca komisji.
Data szkolenia: 25.03.2009r.

Standard 5 Pozalekcyjne formy realizacji edukacji dla rynku pracy
Wskaźnik 5.1
Uczniowie uczestniczą w pozalekcyjnych formach edukacyjnych przygotowujących do rynku pracy:
1. Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo – Ekoluna (Nr Rejestracyjny 165-1-13-01-09)
2. Wolontariat: Caritas i PCK
3. Catering
-„Inauguracja roku kulturalnego 2008/2009” w Starachowickim Domu Kultury – 5.X.2008r
-Uczniowie klasy IV E, II D i I D pod opieką p. H. Ciszewskiej – nauczyciela przedmiotu zawodowego – przygotowali obsługę kulinarną przyjęcia okolicznościowego, w którym uczestniczyło około 100 gości, w tym władze samorządowe.
-Firma DREWEX
T: Zastosowanie wiadomości z zakresu przygotowania Cateringu w praktyce na zajęciach pozalekcyjnych – kompleksowe przygotowanie i obsługa przyjęcia.
-Wigilia 2008 – spotkanie opłatkowe dla pracowników ZSZ1
T: Zastosowanie wiadomości z zakresu przygotowania Cateringu w praktyce na zajęciach pozalekcyjnych – prezentacja potraw wigilijnych.
-Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”
T: Zastosowanie wiadomości z zakresu przygotowania Cateringu w praktyce na zajęciach pozalekcyjnych.
-Targi Krakowskie „Blach-Tech-EXPO”
T: Targi jako źródło informacji przy podejmowaniu działalności gospodarczej – tworzenie samozatrudnienia i miejsc pracy dla innych osób.
4. Targi Gastro-Tech
Szkoła współorganizowała III Targi Wyposażenia dla Piekarstwa, Gastronomii i Przemysłu Przetwórstwa Gastro – Technicznego. W Kielcach – 13.X.2008r ZSZ nr 1 przygotowała prezentację wyrobów uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego.
DZIAŁANIA W OBSZARZE II – Gospodarowania finansami
2.1.1
Moje finanse – 63 uczniów
Zarządzanie firmą – 130 uczniów
Mini przedsiębiorstwo uczniowskie – 14 uczniów
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – 24 uczniów
2.2.1
Konkursy związane z finansami:
-Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji –2 uczniów
-Ja Tittan – Zarządzanie firmą – 6 uczniów
-VIII edycja konkursu NBP – ”Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych” – 4 uczniów
-Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – 24 uczniów
-Konkurs z Rachunkowości –14 uczniów
2.3.1
Kontakty z instytucjami finansowymi
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie– 3 spotkania (24.10.2008r., 23.03.2009r., 24.04.2009r.)
Narodowy Bank Polski w Warszawie – 1 spotkanie (24.10.2008r)
ING Bank Śląski– 1 spotkanie (04.11.2008r)
Bank PKO S.A. oddział w Starachowicach – 1 spotkanie (20.11.2008r)
2.3.2
T: Ekonomiczno-prawna i społeczna rola Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej. MM – Działanie przedsiębiorstwa na Europejskich zasadach.
Andrzej Szejna – eurodeputowany przedstawił kluczowe instytucje UE, ich strukturę i kompetencje, propozycje odbycia staży w tych jednostkach oraz możliwości korzystania z funduszy unijnych. Zaprezentowano działalność MM – działającego w oparciu o zasady UE.
T: Szkolne Forum Hotelarskie.
Zaprezentowano stronę ekonomiczną i organizacyjną funkcjonowania sieci hotelowych na świecie. Dyskutowano nad stroną finansową prowadzenia działalności gospodarczej w branży hotelarskiej w Starachowicach. W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkoły oraz przedstawiciele hoteli.
T: Formy opodatkowania osób fizycznych i prawnych- konferencja z udziałem p. Piotra Rokity-specjalisty ds. podatków w Urzędzie Skarbowym.
Zaprezentowano zakres podmiotowy i przedmiotowy podatków. Zwrócono szczególnie uwagę na formy opodatkowania osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą.
T: Funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce – warsztaty KRUS.
Zaprezentowano przepisy ogólne dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników za szczególnym uwzględnieniem osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Przedstawiono tryb postępowania przy zgłoszeniu do ubezpieczenia.
T: Urząd Marszałkowski i Sejmik woj. świętokrzyskiego – strategia działania.
Uczniowie uczestniczyli w sesji w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, na której przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego zwrócili uwagę na możliwość korzystania szkół ze środków finansowych Unii Europejskiej w postaci celowych funduszy.
II.4.2
Marlena Romanowska i Paweł Tokarski –uczniowie klasy IIb redagują zakładkę finansową na stronie Internetowej szkoły.
II.4.3
T: Konkurs „Młody Ekonomista 2009”
W dniu 20.05.2009r przeprowadzono konkurs dla uczniów w zawodzie Technik ekonomista, którego celem było wyłonienie najlepszego ucznia w tym zawodzie. Najwięcej punktów otrzymała Sylwia Smolarek i zdobyła tytuł” Młody Ekonomista 2009”.
W dniu 30.05.2009r w radiu ESKA laureatka konkursu zaprezentowała plan zagospodarowania przykładowych środków finansowych na konkretne przedsięwzięcia w Starachowicach.
II.4.4
T: Konferencja naukowa:” Ekonomiczno-prawna i społeczna rola Parlamentu Europejskiego w UE”.
Andrzej Szejna – eurodeputowany przedstawił kluczowe instytucje UE, ich strukturę i kompetencje, propozycje odbycia staży w tych jednostkach oraz możliwości korzystania z funduszy unijnych. Młodzież zaprezentowała działalność MM –jako przedsiębiorstwa działającego w oparciu o zasady UE.

DZIAŁANIA W OBSZARZE III – Współpraca ze środowiskiem
Standard 3 Organizowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych z udziałem konsultantów
Wskaźnik 3.1
-PERS CLEANFIX
T: Techniczne i ekonomiczne aspekty profesjonalnych urządzeń i środków do utrzymania czystości. Zasady działania i praktyczne sposoby ich użytkowania.
-ALLIANZ
T: Istota i klasyfikacja ubezpieczeń, oraz korzyści wynikające dla podmiotu ubezpieczanego.
-ING Bank Śląski oddział w Starachowicach
T: Zintegrowane usługi finansowe, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka.
-Hotel „EUROPA”
T: Perspektywy rozwoju hotelarstwa do 2012 roku. Strategia ekonomiczna hotelu w warunkach recesji gospodarczej
-ALLIANZ
T: Funkcja ochronna ubezpieczeń. Korzyści dla klienta ubezpieczonego w firmie ALLIANZ.
-Specjalna Strefa Ekonomiczna w Starachowicach
T: Działalność przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie SSE. Korzyści ekonomiczne wynikające z lokalizacji firmy w Strefie.
-PERS CLEANFIX
T: Ekonomiczny i techniczny aspekt specjalistycznych urządzeń i środków do utrzymania czystości w obiektach gastronomicznych.
-mBank
T: Bank Internetowy – zasady działania banku w powiązaniu z telefonią komórkową.
-ALLIANZ
T: Produkty firmy- ubezpieczenie osobowe, Allianz Globtroter i Allianz Biznes dla małych i średnich przedsiębiorstw.
-mBank
T: Oferta usług finansowych mBanku. Analiza porównawcza opłat w odniesieniu do innych banków.
-ING Bank Śląski oddział w Starachowicach
T: Pozycja Banku na rynku finansowym i perspektywy rozwoju ofert skierowanych do klientów prywatnych i podmiotów gospodarczych.
-Bank PKO S.A
T: Produkty finansowe banku skierowane do młodych klientów. Obsługa konta Internetowego.
-mBank
T: Inwestycje na rynku kapitałowym – biuro maklerskie mBanku.
-Specjalna Strefa Ekonomiczna w Starachowicach
T: Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, oraz korzyści ekonomiczne i społeczne dla terenu lokalizacji strefy.
-mBank
T: Obsługa rachunków bankowych – korzyści i koszty ponoszone przez klientów banku.
-Bank PKO S.A
T: Strategia banku w warunkach światowego kryzysu finansowego. Korzyści i koszty ponoszone przez klientów banku.
III.2.1
MM – konsultacje
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach
Konsultant – p. Leokadia Lech – księgowa
Miejsce konsultacji – szkoła- ul. Radomska 72, Starachowice
Biuro DORADZTWO PODATKOWE
Konsultant – p. Adam Szumielewicz – doradca podatkowy
Miejsce konsultacji – siedziba biura – ul. Rzemieślnicza 1, Starachowice
Akademia Przedsiębiorczości w Starachowicach
Konsultant – p. Marzena Piwowarczyk – zastępca koordynatora Projektu
Miejsce konsultacji – siedziba Akademii –ul. Zgodna 1, Starachowice
Specjalna Strefa Ekonomiczna w Starachowicach
Konsultant – Cezary Tkaczyk – wiceprezes zarządu SSE
Miejsce – ZSZ nr 1
ING Bank Śląski oddział w Starachowicach
Konsultant – p. Bożena Majewska – kierownik oddziału
Miejsce – ZSZ nr 1
ALIANT Agencja Zarządzania nieruchomościami i Reklamy
Konsultant – p. Katarzyna Prześrut – właściciel
Miejsce – siedziba biura ul Rzemieślnicza 1, Starachowice
Konsultacje Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
SIGG –projekt edukacyjny dla uczniów mający na celu rozwijanie zainteresowania rynkiem kapitałowym i finansami. Młodzież w oparciu o notowania on-line i platformę Internetową dokonywała operacji finansowych na GPW.
Konsultant – Urząd Skarbowy – p. Piotr Rokita specjalista ds. podatków.
– FERK GPW w Warszawie –p. Katarzyna Mich
– NBP w Warszawie – p. Marzena Galon
– FERK GPW w Warszawie –p. Małgorzata Winiarek – specjalista ds. szkoleń i kontaktów zewnętrznych
– FERK GPW w Warszawie –p. Małgorzata Winiarek – specjalista ds. szkoleń i kontaktów zewnętrznych
III.4.1
Przedsięwzięcia ze środowiskiem
Młodzież zorganizowała konferencję nt. ”Formy opodatkowania osób fizycznych i prawnych”, na którą zaprosiła przedstawiciela Urzędu Skarbowego w Starachowicach p. Piotra Rokitę – specjalistę ds. podatków.
Urząd Skarbowy w Starachowicach
Specjalista ds. podatków
Młodzież ucząca się w zawodzie Technik Hotelarstwa zorganizowała Forum Hotelarskie na które zaprosiła przedstawicieli hoteli starachowickich
Hotel „Europa”
p. Robert Wierucki – właściciel Hotelu „Europa”
Hotel „Senator”
p. Mariola Janik –kierownik restauracji
Młodzież ucząca się w zawodzie Technik Ekonomista zorganizowała konferencję nt. „Ekonomiczno-prawna i społeczna rola Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej”, w której uczestniczył eurodeputowany Andrzej Szejna.
Parlament Europejski
p. Anrzej Szejna – eurodeputowany
T: Sesja naukowa pt.: „Perspektywy przystąpienia Polski do strefy EURO- wykład prof. dr. hab. S.I. Bukowskiego z Politechniki Radomskiej.
Sesja poświęcona była ocenie sytuacji ekonomicznej Polski przed wejściem do strefy EURO i korzyściom wynikającym z przystąpienia do strefy.
Politechnika Radomska
Data: 03.06.2009r
Młodzież we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego i innymi szkołami w Starachowicach przygotowała Targi Szkół Ponadgimnazjalnych.
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Starachowicach
p.Janusz Skibiński –Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Starachowicach
Młodzież przygotowała „Święto Patrona Szkoły” w którym uczestniczył p. Szczepan Mróz – przewodnik świętokrzyski, znawca działalności mjr. Henryka Dobrzańskego „Hubala” na Ziemi Świętokrzyskiej.
PTTK w Starachowicach
Przewodnik świętokrzyski
III.4.2
Działania podejmowane przez uczniów
T: Audycje w radiu ESKA pt.” Projekty edukacyjne realizowane przez ZSZ nr1”.
Młodzież przygotowała cykl audycji poświęcony aktualnie realizowanym projektom i wydarzeniom z życia szkoły.
Radio ESKA
T: DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Uczniowie zapoznali się z organizacja i zarządzaniem Urzędu Miejskiego w Starachowicach a także ze specyfiką zawodu urzędnika państwowego.
Urząd Miejski w Starachowicach
T: Teatrzyk bajek dla chorych dzieci.
Uczniowie w czasie trwania roku szkolnego przedstawiali dzieciom przebywającym w szpitalu miejskim na oddziale pediatrycznym „teatrzyk bajek”.
Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
T: Przygotowanie i sprzedaż palm wielkanocnych w celu zebrania środków na zapomogi dla uczniów szkoły.
Młodzież zorganizowała kiermasz palm wielkanocnych przy Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Uzyskane środki finansowe przeznaczono na zapomogi dla ubogich uczniów szkoły.
Parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Starachowicach
T: Majowy koncert życzeń dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Uczniowie przygotowali program muzyczno-literacki w którym dedykowali wcześniej zamówione życzenia pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej.
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
III.5.1
Szkoła pozyskuje granty.
Program Leonardo da Vinci pt. ”Europejska praktyka w hotelarstwie”.
Nazwa organizacji grantodawczej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest fundacją Skarbu Państwa.
Strona www.leonardo.org.pl
III.6.4
Szkoła współpracuje z lokalnymi mediami
Radio ESKA: ”Szkoła Przedsiębiorczości-Certyfikat jakości”(emisja 23.05.2009r).
Radio ESKA: „Młody Ekonomista 2009”(emisja 30.05.2009r).
Gazeta Starachowicka: „Szkoła przedsiębiorczości(10.11.2008r).
Gazeta Starachowicka: „Giełda, ambasada i pokazowy hotel”(01.06.2009r).
Gazeta Starachowicka: „Poznawali prawa ekonomii”(24.11.2008r).
Gazeta Starachowicka: „W sercu zjednoczonej Europy”(29.12.2008r).

WYCIECZKA GPW – WARSZAWA
Data: 24.X.2008r
Uczestnicy klasa II B i I B
p. Katarzyna Mich – Konsultant FERK/GPW
Temat: Przybliżenie zmian zachodzących na polskim rynku kapitałowym w okresie recesji gospodarki światowej.
Młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem i strukturą GPW. Poznała „pakiet giełdowy” – zwróciła uwagę na zmiany kursów akcji i indeksów giełdowych. Dowiedziała się jak bezpiecznie inwestować na rynku kapitałowym.
Opiekun: H. Jasek, A. Sławek, M. Antonik

WYCIECZKA NBP
Data: 24.X.2008r
Uczestnicy klasa II B i I B
p. Marzena Galon – konsultant NBP
Temat: Polityka Monetarna Banku Centralnego. Strategia Rady Polityki Pieniężnej.
Młodzież poznała zasady funkcjonowania NBP oraz jego strukturę. Uczniowie obejrzeli Centralną Bibliotekę NBP z Depozytem Banku Światowego oraz zwiedzili wystawę poświęconą historii pieniądza.
Opiekun: H. Jasek, A. Sławek, M. Antonik

„Fabryka Porcelany S.A.”
Data: 16.X.2008r
Uczestnicy kl. III B
Temat: Zakłady Porcelany w Ćmielowie
Cel:
• Poszerzenie wiedzy i poparcie jej praktyką.
• Poznanie procesu produkcji porcelany, działania marketingowe fabryki.
• Żywe Muzeum Porcelany – cykl produkcyjny figurek z porcelany z ręcznym dekorowaniem (każda figurka posiada certyfikat autentyczności z niepowtarzalnym numerem, datą powstania wzoru oraz nazwiskiem autora).
• Zapoznanie się z ofertą Fabryki składającą się z 300 wzorów różnych figurek, serwisów do kawy, herbaty oraz unikatowych kubków i filiżanek.
• Nowa propozycja rynkowa – ekskluzywna biżuteria z porcelany bardzo podobała się zwiedzającym.
Opiekun: M. Polakowska, R. Rychlik

Hotel „Senator” w Starachowicach
Data: 1.12.2008
Uczestnicy klasa Ie
Temat: Funkcjonowanie hotelu w warunkach gospodarki rynkowej
Konsulant Mariola Janik – kierownik restauracji.
Opiekun: Z. Adamczyk
III.2.4
Projekty edukacyjne.
„Jesteśmy blisko – współpraca ze środowiskiem szkolnym”
Młodzież na zajęciach zorganizowanych przez pedagoga szkolnego p. Annę Totę przygotowała program kabaretowy pt. „Śmiechoterapia” dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
Animator kultury w Domu Pomocy Społecznej – p. Anna Kliczewska

„Przygotowanie młodzieży do rynku pracy”
Młodzież w ramach lekcji wychowawczych odbyła cykl spotkań ze szkolnym doradcą zawodowym p. Dorotą Dziurą nt.” Możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole”.
Szkolny Ośrodek Kariery w ZSZ nr1
Doradca zawodowy – p. Dorota Dziura

„Konsekwencje korzystania młodzieży z Internetu”
Młodzież na zajęciach lekcyjnych z przedmiotu : ”Technologia informacyjna” zapoznaje się z zasadami działania Internetu. Konsultant – psycholog Krzysztof Korona przedstawił wpływ nowych technologii na podświadomość dzieci i młodzieży.
Polskie Towarzystwo Terapeutyczne
Psycholog
III.3.1
T: Przybliżenie zmian zachodzących na polskim rynku kapitałowym w okresie recesji gospodarki światowej.
Młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem i strukturą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Poznała „pakiet giełdowy”- zwróciła uwagę na zmiany kursów akcji i indeksów giełdowych. Dowiedziała się jak bezpiecznie inwestować na rynku kapitałowym.
Fundacja Edukacji Rynku kapitałowego GPW
Konsultant – Katarzyna Mich – konsultant ds. edukacji FERK GPW
T: Polityka monetarna Banku Centralnego. Strategia działania Rady Polityki Pieniężnej.
Młodzież poznała zasady funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego oraz jego strukturę. Uczniowie obejrzeli Centralną Bibliotekę NBP z Depozytem Banku Światowego oraz zwiedzili wystawę poświęconą historii pieniądza.
Narodowy Bank Polski w Warszawie
Konsultant – p. Marzena Galon – specjalista ds. promocji edukacji
T: Zakłady Porcelany w Ćmielowie.
Młodzież poznała strukturę oraz działania marketingowe fabryki. Uczestniczyła w „żywym muzeum porcelany” przedstawiającym cykl produkcyjny z ręcznym dekorowaniem. Obejrzała ofertę fabryki – 300 wzorów różnorodnego asortymentu.
Fabryka Porcelany AS Ćmielów
Konsultant – specjalista ds. marketingu
T: GPW –recesja gospodarcza a wskaźniki giełdowe.
Młodzież poznała strukturę organizacyjną GPW. Przybliżone jej zostały zasady zarządzania finansami. Obserwowała zmiany cen instrumentów finansowych.
FERK GPW
Konsultant – p. Małgorzata Winiarek – specjalista ds. szkoleń i kontaktów zewnętrznych
T: Strategie inwestycyjne na GPW.
Młodzież poznała strategie inwestycyjne oparte na analizie technicznej i fundamentalnej jak również stopień ryzyka inwestycyjnego.
FERK GPW
Konsultant – p. Małgorzata Winiarek – specjalista ds. szkoleń i kontaktów zewnętrznych

DZIAŁANIA W OBSZARZE IV – Stosowanie wiedzy ekonomicznej
Standard 2 Konkursy, projekty o tematyce ekonomicznej
IV.1.1
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
SIGG- projekt edukacyjny dla uczniów mający na celu rozwijanie
zainteresowania rynkiem kapitałowym i finansami. Młodzież w oparciu o notowania on-line i platformę Internetową dokonywała operacji finansowych na GPW.

Wskaźnik 2.1
„ŚWIATOWY DZIEŃ MONITORINGU WÓD”
Data: 18.IX.2008r
Uczestnicy
Uczniowie szkoły uczestniczyli w międzynarodowym programie „Światowy Dzień Monitoringu Wód”, programie badaniu jakości wody. Wykazywali się wiedzą na temat odnowy środowiska. Przeprowadzanie badań w Starachowicach związane jest z lokalizacją zakładów mięsnych Grupy ANIMEX. Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach
Celem projektu było ukazanie wpływu lokalizacji Zakładów Mięsnych ANIMEX S.A. na stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz przedstawienie racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych.
Opiekun: B. Pomorska
Szkoła uczestniczy w konkursach o tematyce ekonomicznej.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i MEN
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.
Etap regionalny
4 uczniów
Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości
Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii.
Projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sześciu województw w tym świętokrzyskiego.
Zakres tematyczny Olimpiady obejmował m.in. wiedzę z zakresu dotyczącego gospodarki Polski i Unii Europejskiej, zasad jej funkcjonowania ekonomii i rynków finansowych.
Etap regionalny
1 uczennica
IV.3.1
Przedmioty ogólnokształcące i treści ekonomiczne.
Fizyka
T: Ruchy zmienne – rozwiązywanie zadań.
Obliczanie ilości paliwa spalanego przez samochód w danym czasie, oraz kosztów benzyny zużytej w czasie ruchu pojazdu.
Fizyka
T: Praca i moc prądu elektrycznego.
Obliczanie natężenia prądu płynącego przez urządzenia domowe podłączone do sieci o napięciu 230V, oraz całkowitej mocy pobieranej z sieci i kosztów energii elektrycznej zużytej w ciągu miesiąca przy podanej cenie za 1KWh.
Podanie znaczenia jakie ma dla gospodarstwa domowego informacja o zużyciu energii elektrycznej przez urządzenia w trybie czuwania.
Fizyka
T: Praca i moc – rozwiązywanie zadań.
Obliczanie ilości paliwa spalanego przez samochód w danym czasie oraz kosztów benzyny zużytej w czasie ruchu pojazdu.
Historia
T: Przemiany gospodarcze w Europie w XVI w.
Celem było zrozumienie procesu zmian gospodarczych Europy w XVI w. Uczniowie pracowali na lekcji metodą pracy ze słownikiem, pracy z mapą oraz analizowali dane statystyczne. Treści ekonomiczne: inflacja, kredyt, banki, weksel.
Historia
T: Od barteru do karty kredytowej.
Celem lekcji było zrozumienie zależności między rozwojem gospodarki a rozwojem środków płatniczych. Treści ekonomiczne to: cechy i funkcje pieniądza, pojęcie barter, banknoty, monety, pieniądz bezgotówkowy.
Wiedza o społeczeństwie
T: Sąd nad globalizacją.
Celem lekcji było zrozumienie złożoności procesów i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających z globalizacji. Treści ekonomiczne: mobilność kapitału, dóbr i usług, liberalizacja gospodarek narodowych, koszty współpracy gospodarczej z zagranicą, międzynarodowa konkurencja.
Fizyka
T: Praca i moc – rozwiązywanie zadań.
Obliczanie ilości paliwa spalanego przez samochód w danym czasie oraz kosztów benzyny zużytej w czasie ruchu pojazdu.IV.3.2
IV.3.2
T: Sesja naukowa pt.: „Perspektywy przystąpienia Polski do strefy EURO- wykład prof. dr. hab. S.I. Bukowskiego z Politechniki Radomskiej.
Sesja poświęcona była ocenie sytuacji ekonomicznej Polski przed wejściem do strefy EURO i korzyściom wynikającym z przystąpienia do strefy.
Zasięg- miejski
Liczba uczestników – 250
Data: 03.06.2009r
T: Konferencja naukowa:” Ekonomiczno-prawna i społeczna rola Parlamentu Europejskiego w UE”.
Andrzej Szejna – eurodeputowany przedstawił kluczowe instytucje UE, ich strukturę i kompetencje, propozycje odbycia staży w tych jednostkach oraz możliwości korzystania z funduszy unijnych. Młodzież zaprezentowała działalność MM –jako przedsiębiorstwa działającego w oparciu o zasady UE.
Zasięg miejski
Liczba uczestników-141 uczniów + goście
T: Szkolne Forum Hotelarskie.
Zaprezentowano stronę ekonomiczną i organizacyjną funkcjonowania sieci hotelowych na świecie. Dyskutowano nad stroną finansową prowadzenia działalności gospodarczej w branży hotelarskiej w Starachowicach. W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkoły oraz przedstawiciele hoteli.
Zasięg miejski
Liczba uczestników – 137
Standard 4 Doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji ekonomicznej
Wskaźnik 4.1
W wewnątrzszkolnym planie doskonalenia nauczycieli uwzględniane są treści ekonomiczne.
T: Analiza rynku pracy w powiecie starachowickim.
Przedstawiono środki aktywne i pasywne stosowane do walki z bezrobociem.
Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu rynku pracy z uwzględnieniem
stanu bezrobocia na terenie miasta i gminy w odniesieniu do parametrów ogólnopolskich.
Data szkolenia: 24.11.2008 r.
T: Sposoby rozliczania działalności gospodarczej. a w szczególności:
– rozliczanie działalności gospodarczej kartą podatkową
– rozliczanie działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym
– rozliczanie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu książki przychodów i rozchodów.
Omówiona została dokumentacja każdego ze sposobów rozliczania działalności, oraz podstawa prawna „rozporządzenie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych” jak również sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych i ustalanie wyniku finansowego.
Data szkolenia: 24.11.2008 r.
IV.4.2
Seminarium
T: Giełda i rynek kapitałowy.
GPW, FERK, KNF, KDPW
6 godz.
Szkolenie
T: Rekiny przedsiębiorczości.
GPW, FERK
12 godz.
Kurs doskonalący
T: Zastosowanie programów komputerowych InsERT GT w przygotowaniu do zewnętrznych egzaminów zawodowych.
PCASYSTENT- usługi dla firm
30 godz.
Seminarium
T: Jak bezpiecznie inwestować na rynku kapitałowym?
GPW w Warszawie, KNF, KDPW, CODN
6 godz.
Wizyta studyjna w Brukseli w dniach 30.11.2008 – 5.12.2008.

Rok szkolny 2007/2008
Działania w roku szkolnym 2007/2008 – etap Nominacji
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 realizuje pierwszy etap pracując w następujących obszarach:
I.Przygotowanie do rynku pracy.
III.Współpraca ze środowiskiem.

DZIAŁANIA W OBSZARZE I – Przygotowanie do rynku pracy
SANEPID
03.03.2008 r. młodzież udała się na wycieczkę do SANEPID-u, gdzie uczestniczyła w spotkaniu z pracownikami. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu, metodami fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi badania zanieczyszczeń wód i powietrza. Spotkanie prowadziła p. Irena Kosno – konsultant SANEPID-u.

Spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach
Szkoła zorganizowała cykl spotkań z doradcą zawodowym p. Marią Religą z PUP w Starachowicach. W spotkaniach uczestniczyła młodzież klas czwartych ZSZ nr 1.
-IV a – 01.04 2008 – opiekun p. Anna Sławek
-IV b – 03.03.2008 – opiekun p. Hanna Jasek
-IV c – 01.04.2008 – opiekun p. Anna Kwiatkowska
-IV d – 06.03.2008 – opiekun p. Lidia Ludwig
-IV e – 01.04.2008 – opiekun p. Renata Rychlik
Tematem spotkań było przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.
A oto kilka zdjęć ze spotkań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach. Pozostałe zdjęcia można zobaczyć w Galerii Szkoła Przedsiębiorczości.

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
Dnia 03.04.2008 r. miała miejsce wycieczka młodzieży klasy IIIa do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, gdzie odbyło się spotkanie z p. Pawłem Gadowskim – kierownikiem sekcji ds. Działań Społecznych i środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich.

Giełda Papierów Wartościowych
04.04.2008 r. odbyła się wycieczka klasy IIa, IIId i IIIe na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Młodzież, która uczestniczyła w programie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, chętnie zapoznała się m.in. ze zmianami zachodzącymi na polskim rynku kapitałowym, produktami rynku i korzystnymi sposobami inwestycji . W spotkaniu uczestniczyła p. Marta Gęsiarz – konsultant FERK.

Targi Pracy
07.04.2008r młodzież klas trzecich ZSZ nr 1 uczestniczyła w XI Ogólnopolskich Targach Pracy w Kielcach. Była to doskonała pozaszkolna forma edukacji o rynku pracy.

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach
22.04.2008 r. Młodzież klas IIIa i IIIb zapoznała się z formami aktywizacji zawodowej dostosowującej się do potrzeb rynku pracy i przygotowaniem do pracy w zakresie: księgowości, kadr, płac, sprzedaży i marketingu. Poznała zakres szkoleń dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz analizę realizację projektów szkoleniowo – doradczych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie woj. świętokrzyskiego.

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
08.05.2008 r. młodzież klasy Ib udała się na wycieczkę na UH-P w Kielcach, gdzie zapoznała się z możliwościami studiowania na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym Uniwersytetu, jak również wymaganiami stawianymi kandydatom podczas rekrutacji. Wzięła udział w „Fizykaliach” uczelnianych oraz poznała możliwości rozwijania zdolności na zajęciach dodatkowych i w kołach zainteresowań. Spotkanie z młodzieżą prowadziła dr Urszula Majewska- pracownik naukowy uniwersytetu.

Hotel EUROPA w Starachowicach
13.05.2008 r. Uczniowie klasy IIc – zawód technik hotelarstwa – uczestniczyli w spotkaniu z pacownikiem hotelu specjalistą ds. marketingu i sprzedaży, który omówił specyfikę pracy w hotelu na różnych stanowiskach, wymagane predyspozycje kandydatów do pracy oraz ich kwalifikacje ze szczególnym naciskiem na znajomość języków obcych. Młodzieży przedstawione zostały perspektywy rozwoju hotelarstwa w regionie świętokrzyskim.

Hotel SENATOR w Starachowicach
02.06.2008 r. Tematem spotkania uczniów klasy IIe z kierownikiem restauracji Hotelu SENATOR była struktura zatrudnienia w hotelu. Młodzież dowiedziała się jakie są możliwości odbywania stażu zawodowego w hotelu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Poznała plany modernizacji i rozbudowy bazy hotelowej w kontekście zwiększenia zatrudnienia.

DZIAŁANIA W OBSZARZE III – Współpraca ze środowiskiem
1. Edukacja ekonomiczna
Starachowicki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
22.04.2008 r. Klasa IIIb spotkała się z Prezesem Zarządu SIP Sp. z o.o. Temat spotkania: Wpływ Inkubatora Przedsiębiorczości na rozwój rynku lokalnego. Mlodzież interesowała się zagospodarowaniem niewykorzystanych obiektów przemysłowych, promocją przedsiębiorczości, rozwojem ekonomiczny sektora prywatnego, wprowadzaniem na rynek i ochrona nowopowstałych przedsiębiorstw.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
12.05.2008 r. Uczniowie klasy IIIb – zawód technik ekonomista – zostali zapoznani przez wiceprezesa Zarządu SSE „Starachowice” S.A. się z funkcjonowaniem SSE, zagospodarowaniem majątku przemysłowego i infrastruktury w istniejących i nowych branżach produkcyjnych poprzez aktywizację potencjału technicznego i transfer nowoczesnej techniki, wsparciem podmiotów gospodarczych poprzez utworzenie możliwości kooperacyjnych z podmiotami działającymi w strefie, złagodzeniem bezrobocia występującego w regionie.

Biuro Rachunkowe „Doradztwo podatkowe”
15.05.2008 r. klasa IIIb. Właściciel biura mówił na temat rodzaju usług w zakresie poradnictwa podatkowego, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oferowanych przez biuro. Przedstawił dokumentację niezbędną do założenia firmy, formy opodatkowania działalności gospodarczej, deklaracje podatkowe i ZUS- terminy ich składania.

Biuro Doradztwa Podatkowego i Usług Księgowych BAJ
26.05.2008 r. klasa Ib. Tematem spotkania z właścicielem biura były zalety i wady opodatkowania działalności gospodarczej, zmiany opodatkowania działalności gospodarczej a rozwój gospodarczy i parametry makroekonomiczne oraz funkcjonowanie biura jako jednostki doradczej, usługowej będącej na całkowitym własnym rozrachunku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w starachowicach
28.05.2008 r. klasa IIa – zawód technik agrobiznesu. Młodzież została zapoznana z warunkami ubezpieczenia społecznego rolników i świadczeniami z ubezpieczeń. Wzięła udział w konkursie ”Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym moich rodziców”, nagrody ufundował KRUS.

ING Bank Śląski oddział w Starachowicach
29.05.2008 r. Młodzież klasy IIIc zapoznała się ze zintegrowanymi usługami finansowymi, doskonaleniem przez bank sprzedaży wiązanej oraz zorientowaniem banku na klienta.

Vienna Finanse Sp. z o.o.
29.05.2008 r. Doradca finansowy przedstawił uczniom klasy IIIc zasady i formy ubezpieczeń oraz produkty firmy ubezpieczeniowej (ubezpieczenia emerytalne, majątkowe, na życie i do życie).

Firma ubezpieczeniowa Allianz
06.06.2008 r. Klasa IIIa brała udział w spotkaniu z doradcą finansowym firmy nt. Istota, klasyfikacja i korzyści wynikające z ubezpieczeń, produkty firmy m.in. ubezpieczenia osobowe i Allianz Globtroter oraz Allianz Biznes dla małych i średnich firm.

2. Młodzież działająca w ramach innych programów edukacyjnych korzystała z doświadczenia praktyków życia gospodarczego
04.04.2008 r. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa VI edycja
SIGG – projekt edukacyjny dla uczniów, w którym uczestniczyło 8 zespołów z ZSZ nr 1. Młodzież przez 3 miesiące w oparciu o notowania on-line i platformę internetową kupowała i sprzedawała akcje spółek giełdowych indeksu WIG20 i WIG40, a przez kolejne 2 miesiące uczestniczyła w dogrywce na kontraktach terminowych.
Konsultacje w Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego Giełdy Papierów Wartościowych.
Temat konsultacji:
Uwarunkowania i zmiany zachodzące na polskim rynku kapitałowym. Indeksy giełdowe w warunkach hossy i bessy. Czynniki wpływające na kurs akcji: dywidwnda, split, prawa poboru. Jak zarabiać w czasie bessy.

18.04.2008 r. Moje finanse – z klasy do kasy V edycja
Młodzież inwestując na wirtualnej Giełdzie Papierów Wartościowych rozwijała zainteresowania rynkiem kapitałowym, finansami i poszerzała wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. W okresie 2 miesięcy 4 zespoły uczniowskie reprezentujące Szkołę pomnażały 100 tys. wirtualnych złotych.
Konsultacje w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie.
Temat konsultacji:
Rynki finansowe. Rentowność rządowych papierów wartościowych (krótkoterminowe bony skarbowe i długoterminowe obligacje). Kursy walut i stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej-strategia działania.

3. Zajęcia edukacyjne poza szkołą
18.04.2008 r. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
Temat: Bank Centralny-emisja pieniądza oraz ustalanie i realizowanie polityki pieniężnej.
Podczas wycieczki po NBP przybliżono historię, zasady funkcjonowania i role banku. Ponadto przedstawiono strukturę NBP, historię pieniądza, oraz obejrzano Centralną Bibliotekę z Depozytem Banku Światowego.

11.04.2008 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe PERFOPOL Sp. z o.o.
Temat: Dobre zarządzanie firmą i możliwości rozwoju zawodowego pracowników.
Młodzież dowiedziała się o pozyskiwaniu przez firmę środków finansowych z UE na rozwój technologii laserowej oraz wspieraniu młodych talentów sportowych. Zwiedziła siedzibę zakładu i hale produkcyjną. Poznała proces produkcji m.in. blachy perforowanej, siatki cięto-ciągnionej i innych produktów.

23.04.2008 r. CERRAD Sp. z o.o.
Temat: Funkcjonowanie Firmy i proces produkcji płytek ceramicznych.
Młodzież obejrzała unikatowy w skali europejskiej sposób produkcji płytki klinkierowej i kształtki formowanych na sucho i głęboko spiekanych. Przedstawiono również szczegółową ofertę firmy.

20.05.2008 r. Starachowicki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Temat: Kreowanie i upowszechnianie instrumentów i form pomocy na rzecz nowych miejsc pracy.
Młodzież zwiedziła obiekty firm należących do Inkubatora. Zwróciła uwagę na wiek i staż pracy młodych przedsiębiorców. Zapoznała się z możliwościami różnorodnej pomocy oferowanej dla firm m.in. pomocy prawnej czy dostępu do urządzeń biurowych.

30.05.2008 r. MAN STAR TRUCK & BUSES
Temat: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego w warunkach UE.
Zwiedzanie hal fabrycznych. Przebieg procesu produkcji. Organizacja i współpraca przedsiębiorstw z innymi podmiotami produkcyjnymi. Elementy składowe do produktu finalnego jakim jest samochód ciężarowy MAN.

Skip to content