Rada Rodziców

Przewodniczący: Zawal Bożena

Z-ca Przewodniczącego: Pichola Ewa

Sekretarz: Wójcicka Barbara

 

 

 

 

Informacje
  • Spotkania Rady Rodziców odbywać się będą w dniach zaplanowanych zebrań z wychowawcami – około godz. 17.00
Skip to content