Rada Rodziców

Przewodniczący:

Z-ca Przewodniczącego:

Sekretarz:

Informacje
  • Spotkania Rady Rodziców odbywać się będą w dniach zaplanowanych zebrań z wychowawcami – około godz. 17.00
Skip to content