Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską

politechnika świętokrzyska

„Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską” – realizacja projektu przewidziana jest na okres: październik 2012 – czerwiec 2014. Celem projektu jest wspomaganie przygotowania uczniów do podjęcia nauki na wyższych uczelniach technicznych. Projekt obejmuje zajęcia z matematyki, fizyki, doradztwo zawodowe oraz udział młodzieży w zajęciach prowadzonych na Politechnice Świętokrzyskiej z udziałem nauczycieli akademickich.

Skip to content