Historia szkoły

Szkoła istnieje od 1961 roku, kiedy to Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach powołało do życia Technikum Ekonomiczne.
Jednak historia szkolnictwa ekonomicznego bierze swój początek w 1945 roku, kiedy to Stanisław Charczuk, zorganizował w naszym mieście pierwszy kurs handlowy. Kursy miały charakter tymczasowy i przygotowywały młodzież w przyspieszonym terminie do ukończenia gimnazjum handlowego.

26 maja 1945 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach powołało Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie oraz Kursy Handlowe. 31 lipca 1945 roku Miejska Rada Narodowa Starachowic-Wierzbnika nadało organizującej się szkole nazwę Miejskie Gimnazjum Handlowe oraz Kursy Handlowe. W roku szkolnym 1946/1947 zorganizowano klasę Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej, która od marca 1947 roku otrzymała nazwę Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej – kształciła ona głównie kierowców. Jesienią 1949 roku szkoła została upaństwowiona i po reorganizacji szkolnictwa zawodowego dawne gimnazjum otrzymało nazwy: Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe I Stopnia i Państwowy Zakład Kształcenia Administracyjno-Gospodarczego II Stopnia. Od roku szkolnego 1950/1951 w ramach kolejnej reorganizacji placówka otrzymała nazwę Technikum Finansowe Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Starachowicach. W latach 955/1956 nastąpiła przerwa w kształceniu ekonomicznym.
Technikum Ekonomiczne narodziło się z inicjatywy Pana Stanisława Czajki w 1961 roku.Pierwszymi nauczycielami w Technikum Ekonomicznym i Zasadniczej Szkole Handlowej, powstałej w roku szkolnym 1960/1961, byli: Zofia Białęcka seniorka, Ewa Sikora, Ewa Łącka, Krystyna Makuła, Alicja Sińczak, Teresa Góźdź, Wacław Wus, Edwin Ossowski.
W 1965 roku w związku z reformą programu nauczania w szkolnictwie średnim pięcioletnie Technikum Ekonomiczne przemianowano na czteroletnie Liceum Ekonomiczne.
Pierwszego września 1972 roku władze oświatowe przekazały do dyspozycji szkoły budynek Szkoły Podstawowej nr 4, który był najstarszym budynkiem szkolnym w mieście. Od 1975 roku szkoła zaczęła kształcić specjalistów dla budujących się zakładów mięsnych ; powołano Technikum Przemysłu Spożywczego oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą.

Nową formę organizacyjną szkoła przyjęła w roku szkolnym 1976/1977 i otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 1, w skład którego weszły:

  • Liceum Ekonomiczne
  • Technikum Przemysłu Spożywczego
  • Policealna Studium Zawodowe Zaoczne
  • Policealna Szkoła Zawodowa Dokształcająca
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna.

W roku szkolnym 1986/1987 obchodziliśmy 25.lecie naszej szkoły i 40.lecie szkolnictwa ekonomicznego w Starachowicach. Stało się okazją do przyjęcia przez szkołę imienia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Od tego roku nawiązaliśmy kontakty z Hubalczykami, których często gościliśmy w murach naszej szkoły.

Od 1 września 1990 roku, dzięki staraniom dyrektora szkoły Edwarda Żłobeckiego, w ZSZ nr 1 powstało III Liceum Ogólnokształcące, które w kwietniu 1993 roku stało się samodzielną placówką oświatową.

W roku 2002/2003 szkoła przeprowadziła się do budynku przy ulicy Radomskiej, opuszczonego przez IV Liceum Ogólnokształcące.
Obecnie w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wchodzą:

  • Technikum nr 1
  • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  • Policealna Szkoła Zawodowa
  • Policealna Szkoła Medyczna.
Skip to content