Bezpieczna i przyjazna szkoła

W czerwcu 2016 r. w naszej szkole został opracowany projekt realizowany w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016, którego koordynatorami były p. Monika Maciejczakp. Małgorzata Płusa.
Nosił on tytuł „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia młodzieży w ZSZ nr 1 w Starachowicach i Gimnazjum nr 1 w Starachowicach”.

Celem głównym wynikającym z założeń projektu było zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach, zaś celem szczegółowym promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

W ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który realizowany był w okresie od 3 października do 31 grudnia 2016 r. zostały zaplanowane i wykonane następujące działania:

  • zajęcia teoretyczne dotyczące zasad zdrowego żywienia;
  • zajęcia praktyczne na których uczniowie przygotowywali posiłki w oparciu o ekologiczne produkty naszego regionu;
  • kampania informacyjna dla rodziców promująca zdrowe żywienie;
  • spotkania z pielęgniarką szkolną;
  • dwie wycieczki do lokalnych producentów żywności i handlowców;
  • festyn na zakończenie projektu.

W projekcie brała udział piętnastoosobowa grupa uczniów kl. IIIc i IIId kształcąca się w naszej szkole w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie klas IIIb i IIIc (25 osób) z Gimnazjum nr 1 w Starachowicach.

Pierwsze spotkanie odbyło się 12 października 2016 r. podczas wycieczki do firmy „Zielony Ogród”. Uczestnicy zostali zapoznani tam z zasadami ekologicznej produkcji warzyw i ziół. Wspólnie z gospodarzami dokonali wypieku chleba oraz ciasta drożdżowego. W trakcie spotkania uczniowie z ZSZ nr 1 przeprowadzili krótką prelekcję dla młodszych kolegów i koleżanek. Dotyczyła ona zasad zdrowego żywienia w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie norm żywieniowych uwzględniających wiek rozwojowy i specyficzne potrzeby żywieniowe, promocję produktów lokalnych.
Uczniowie gimnazjum rozwiązywali ankietę dotyczącą sposobu odżywiania. Na zakończenie spotkania wspólnie młodzież degustowała poczęstunek. Każdy uczeń będący uczestnikiem projektu otrzymał drobny upominek (słodkie owoce) oraz materiały dotyczące zdrowego odżywiania.

Kolejne spotkanie odbyło się 26 października 2016 r. Czterdziestoosobowa grupa uczniów biorąca udział w projekcie uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej do gospodarstwa ogrodniczego państwa Majewskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani ze sposobami magazynowania warzyw i owoców, etapami prac związanych z przygotowaniem kapusty i ogórków do kiszenia. Mieli także okazję zobaczyć sposób pakowania surowców przeznaczonych do sprzedaży. Właściciele gospodarstwa opowiedzieli o codziennej pracy w zakładzie, sposobie pozyskiwania surowców (własna, ekologiczna uprawa). Na zakończenie uczniowie zostali poczęstowani jabłkami oraz kiszonkami. Podczas powrotu do Starachowic uczestnicy spotkania zjedli wspólnie II śniadanie przygotowane wcześniej przez młodzież ZSZ nr 1.

24-25.11.2016 r. uczniowie Gimnazjum zostali zaproszeni do ZSZ nr 1 na zajęcia praktyczne. Na początku spotkania uczennica klasy IIId przedstawiła prezentację multimedialną na temat: „Rola aktywności ruchowej w życiu każdego człowieka”, następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Podczas nich uczestnicy zostali zapoznani z zasadami pracy w pracowni gastronomicznej oraz procedurami sporządzania potraw i napojów celem kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez praktyczną naukę przygotowania pełnowartościowych posiłków.
W dalszej części spotkania uczniowie w grupach przygotowywali drobne dekoracyjne kanapeczki, tartinki, koktajle owocowo-warzywne oraz sałatki wieloowocowe.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie sposobu składania serwetek na różne imprezy okolicznościowe. Uczniowie wspólnie ćwiczyli wybrane wzory serwetek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zasiedli do bogato zastawionego stołu i dokonali degustacji wcześniej sporządzonych potraw i napojów.

Na zakończenie każdy uczeń otrzymał słodkie owocowe upominki, kalkulator oraz kolejny zestaw materiałów promocyjnych dotyczący zasad zdrowego żywienia.

Podczas festynu, który odbył się 20.12.2016 r. zostały podsumowane działania zrealizowane podczas projektu: młodzież obejrzała prezentację multimedialną dotyczącą wspomnień ze wspólnych wyjazdów i zajęć praktycznych. Następnie uczennica kl.IIIc jeszcze raz przypomniała zasady prawidłowego żywienia.
Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie i porównanie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum na początku działań projektowych z ankietą na zakończenie. Zostały wręczone dyplomy i drobne upominki dla wszystkich uczniów.
Na zakończenie odbył się skromny poczęstunek. W celu upowszechnienia projektu zaproszeni zostali na spotkanie uczniowie II klasy kształcący się w zawodzie TŻiUG.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono kampanie informacyjną dla rodziców podczas której zostały przekazane wyniki ankiety dotyczące sposobu odżywiania młodzieży. Opracowano ulotkę informacyjną dotyczącą zasad zdrowego żywienia oraz konieczności spożywania śniadań przez młodzież, która została przekazana zarówno rodzicom jak i uczestnikom projektu. Nawiązano także kontakt z pielęgniarką szkolną z Gimnazjum nr 1, której przekazano materiały promujące zdrowe żywienie oraz karty do indywidualnego pomiaru BMI.

Celem projektu było kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób, kreowanie zdrowego środowiska, zwiększenie kompetencji rodziców dotyczących prawidłowego żywienia.
Udział w projekcie dał uczniom dużo satysfakcji. Uczestnicy czuli zadowolenie z powierzonych im do wykonania zadań, które pozwoliło im zdobycie ogromnego zasobu wiedzy i umiejętności.

 

Skip to content