OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO / Branżowa Szkoła I Stopnia /

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

Nauka zawodu trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe

Absolwent będzie posiadał przygotowanie zawodowe w zakresie:

  • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  • wytwarzania produktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych
  • magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego

Absolwent szkoły w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego  uzyska kwalifikację:

  • SPC. o2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności  po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych  lub w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego  po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kształcenie praktyczne

zajęcia praktyczne będą odbywały się w zakładach pracy

Zainteresowanym szkoła wskazuje miejsce zajęć praktycznych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

  • przedsiębiorstwa branżowe, krajowe i zagraniczne, specjalizujące się w przetwórstwie żywności
  • przedsiębiorstwa branżowe, krajowe i zagraniczne, specjalizujące się w budowie maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego
  • zakłady i firmy branży mięsnej przetwórstwa owoców i warzyw
  • własna działalność gospodarcza

 

Jeśli podoba Ci się ten zawód

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY !!!

 

 

 

 

 

Skip to content