ekonomiczne

 • Wycieczka ekonomistów na GPW

  16 maja 2024 r. uczniowie z klasy: I A, II B, III C i IV D, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. W programie było zwiedzanie Giełdy Papierów Wartościowych oraz Centrum Pieniądza NBP. W ramach wizyty edukacyjnej na GPW uczniowie…

 • IV miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady ZUSowej

  Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach 5 marca 2024r. odbył się finał wojewódzki jubileuszowej – dziesiątej Olimpiady ZUSowej  „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pojawiły się na nim reprezentacje dwudziestu świętokrzyskich…

 • Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

  Rok 2024, uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r., został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej z inicjatywy Fundacji GPW, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Czepczyński Family Foundation, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Związku Harcerstwa Polskiego.…

 • 22 edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

  Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to największy ogólnopolski projekt mający na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Uczniowie…

Skip to content