PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ / Branżowa Szkoła I Stopnia /

Pracownik obsługi hotelowej to zawód, który umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu i dlatego jest świetnym startem do rozpoczęcia kariery w hotelarstwie.

Nauka zawodu trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe

Absolwent będzie posiadał przygotowanie zawodowe w zakresie:

 • obsługi gości wyjeżdżających i przyjeżdżających do hotelu
 • utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
 • przygotowania i podawania śniadań
 • organizacji usług dodatkowych, np. konferencji wesel, eventów
 • planowania własnej kariery zawodowej

Absolwent szkoły w zawodzie pracownik obsługi hotelowej uzyska kwalifikację:

 • HGT.03.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.03.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.04.Realizacja usług w recepcji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kształcenie praktyczne

zajęcia praktyczne będą odbywały się w obiektach świadczących usługi hotelarskie na terenie Starachowic

Zainteresowanym szkoła wskazuje miejsce zajęć praktycznych.

Pracownik obsługi hotelowej może podjąć pracę jako:

 • kelner/barman
 • pracownik służby pięter
 • pracownik ds. organizacji usług
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

 

Jeśli podoba Ci się ten zawód

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY !!!

 

 

 

 

Skip to content