II etap 19 edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

Od lat nasi uczniowie biorą udział w rozgrywkach SIGG poznając tajniki funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych.
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to największy ogólnopolski projekt mający na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację im. Lesława A. Pagi oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wygrywają zespoły, które uzyskają najwyższą stopę zwrotu z inwestycji. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
W 19. edycji projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa uczniowie pod opieką Renaty Rychlik założyli swoje zespoły. Każdy Zespół na początku I etapu Gry otrzymał do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 20 000 zł.

I etap Gry trwał od 1 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w I etapie były akcje spółek wchodzące w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y. W I etapie SIGG uczestniczyło 5 zespołów.
Uczestnicy SIGG poszerzali także swoją wiedzę na temat instrumentów giełdowych, uczestnicząc w kursie e-learningowym.

Do II etapu gry, który rozpoczął się 1 marca 2021 r. i będzie trwał do 1 kwietnia 2021 r., zakwalifikowały się 3 zespoły:
• I zespół – Karolina Bidzińska i Justyna Maciejczak z klasy II D – technik rachunkowości
• II zespół – Miłosz Stępień i Daniel Lipa z klasy II D, kształcący się w zawodzie technika chłodnictwa i klimatyzacji
• III zespół – Patrycja Nowak i Matylda Galas z klasy II D – technik rachunkowości

Każdy Zespół na początku II etapu otrzymał do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł. Tym razem inwestują na ryku kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40, WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET, a także kontraktów terminowych na waluty oraz kontrakty akcyjne.

Udział w SIGG to praca zespołowa, śledzenie informacji rynkowych i notowań, wspólne podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych. To świetne przygotowanie do inwestowania własnych, prawdziwych pieniędzy w przyszłości.

Skip to content