Save the future! change the rules!

Projekt Erasmus+  Save the future ! change the rules!
( nr projektu : 2020-1-FR01-KA229-079923_3)

realizowany we współpracy ze szkołami z: Francji, Rumunii, Turcji, Chorwacji i Północnej Macedonii w okresie 15.09.2020 r.– 14.08.2023r. Koordynatorem projektu jest p. Joanna Kiełek.

Projekt zakłada realizację następujących celów :

 • Zwiększanie świadomości na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia oraz szukanie rozwiązań problemów z nimi związanych; promowanie wiedzy na temat konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – głównej przyczyny zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia.
 • Zdobywanie wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych, zasadności zmniejszenia konsumpcji oraz recyklingu i zmniejszenia ilości odpadów.
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju i sposobu żywienia oraz szerzenie wiedzy na temat redukowania marnotrawstwa żywności.
 • Edukacja w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i zapobiegania jego degradacji.

Działania podejmowane w trakcie realizacji projektu:

 • Wycieczki do gospodarstw ekologicznych
 • Wycieczki w góry
 • Tworzenie eko-ogrodów w szkole
 • Sposoby przetwarzania i konserwacji żywności; tradycyjne metody
 • Stworzenie książki kucharskiej: “Zdrowa żywność i przepisy na wykorzystanie resztek”
 • Tworzenie filmów, dialogów i prezentacji na temat zmian klimatycznych i zrównoważonego żywienia, zdrowego gotowania i wykorzystania resztek żywności
 • Warsztaty:

– „Zdrowa Żywność w Szkole”
– „Wiedza o żywności”
– „Zapobieganie marnotrawieniu żywności”
– „Ślad węglowy”

Skip to content