Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG)

Projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII). SIGG to największy ogólnopolski projekt mający na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego.

Celem projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” o charakterze konkursowym, jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Organizatorem Projektu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Projekt organizowany jest we współpracy z Fundacją GPW oraz Fundacją im. Lesława A. Pagi, Partnerem Strategicznym Projektu.

SIGG składa się z dwóch części:

  • inwestycyjnej – polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y oraz kontrakty terminowe,
  • edukacyjnej – polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na pojedynki wiedzy innych uczestników projektu.

Giełda Papierów Wartościowych co roku mocno angażuje się we współpracę przy Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Za pomocą tego projektu rozwiewamy mity, że giełda jest miejscem dostępnym tylko dla osób ponadprzeciętnie zarabiających i zawodowo zajmujących się finansami. SIGG to najlepszy sposób, aby zapoznać młodych ludzi z tymi możliwościami, a przy tym pokazać im, jak dokonywać właściwych wyborów i jak stać się świadomym inwestorem.

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie GPWtr@der. Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie decydują, w które chcieliby zainwestować i dokonują transakcji. Każdy zespół ma możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy około trzydziestu koordynatorów regionalnych współpracujących z organizatorami projektu.

Inwestycje realizowane są w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane są na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym.

Platforma edukacyjna SIGG to nowoczesna forma edukacyjna wykorzystująca formułę quizowania, która pozwala na przyswajanie wiedzy przy pomocy materiałów multimedialnych, a następnie jej weryfikację w formie rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Uczeń może samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, finansów i zasad działania rynku kapitałowego przy pomocy artykułów, filmów oraz kursów e-learningowych dostępnych na platformie.

Gra podzielona jest na etapy:

  • Gra testowa
  • Etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach
  • Etap 2: transakcje na kontraktach terminowych
  • Dogrywka: transakcje na akcjach, ETF-ach oraz kontraktach terminowych
  • Finał SIGG na  żywo w Sali Notowań GPW

Platforma GPWtr@der pozwala sprawdzić się w roli inwestora, bez ryzyka utraty pieniędzy. Jest to idealne narzędzie do nauki dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w akcje, ETFy i kontrakty terminowe notowane na GPW.

Poprzez udział w projekcie młodzi ludzie mają możliwość poznania w praktyce zasad inwestowania na giełdzie oraz zdobycia umiejętności analizowania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. Te cenne umiejętności i doświadczenia przygotowują ich do poruszania się na rynku finansowym  i w konsekwencji do podjęcia samodzielnych inwestycji giełdowych w przyszłości. Najlepsi uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w finałowej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu. Udział w projekcie daje również możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej, z którą uczniowie zapoznają się w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”.

Skip to content