Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla osób lubiących przygody ze sztuka kulinarną i dbających o zdrowe odżywianie. Wybierając ten zawód nauczysz się profesjonalnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podawania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Rozwijający się przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych oraz coraz większe zainteresowanie „zdrową kuchnią”  stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na rynku pracy.

Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja 1. – HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Kwalifikacja 2. -HGT. 12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Warunki nauki – baza dydaktyczna

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w pracowni gastronomicznej doskonale wyposażonej w profesjonalny sprzęt gastronomiczny umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych oraz w pracowni obsługi konsumenta. Zajęcia praktyczne odbywają się w blokach kilkugodzinnych, podczas których uczniowie przygotowują potrawy oraz sami je konsumują dokonując oceny ich smaku i jakości.

Kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji

W ramach realizowanego w szkole projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe uczestnicząc w:

 • kursie barmańskim I stopnia
 • kursie baristycznym
 • dodatkowych zajęciach z języka angielskiego zawodowego
 • płatnych stażach wakacyjnych

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceniania jakości żywności
 • rozpoznawania surowców potrzebnych do przygotowywania potraw i napojów
 • przechowywania żywności
 • stosowania receptur gastronomicznych
 • sporządzania i ekspedycjonowania potraw i napojów
 • rozróżniania metod utrwalania żywności
 • stosowania sprzętu i urządzeń do sporządzania i wydawania dań
 • stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy
 • stosowania zasad żywienia dietetycznego
 • planowania alternatywnych sposobów żywienia
 • planowania żywienia dla różnych grup ludności
 • rozliczania finansowego usług gastronomicznych
 • wykorzystania programów komputerowych w w organizacji produkcji gastronomicznej

Możliwość dalszego kształcenia

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach:

 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • Biotechnologia
 • Dietetyka
 • Gastronomia i sztuka kulinarna
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Technologia żywności i żywienia człowieka
 • Żywienie człowieka i nauki konsumenckie
 • Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii

Perspektywy zatrudnienia

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować w restauracji, kawiarni, hotelu, pensjonacie, zakładzie żywienia zbiorowego, w firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych jako:

 • kucharz lub szef kuchni po zdobyciu doświadczenia
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
 • manager zakładu gastronomicznego
 • organizator imprez kulinarnych
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • pracownik firmy cateringowej
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej

Ponadto absolwenci mogą prowadzić własna działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

Skip to content