Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – I edycja


 


 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.

 

Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 31.08.2019 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 12 września 2017 r. o numerze RPSW.08.05.01-26-0033/17-00.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 593 628,80 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 354 584,48 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 152 282,32 ZŁ

 

Lider projektu:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

 

 

Partnerzy:

DZIAŁANIA:

 • Nabycie przez uczniów kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami pracodawców
 • Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych
 • Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu
 • Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w:

 • technik geodeta
 • kursie prawa jazdy kategorii B
 • kursie obsługi programu EwMapa
 • kursie obsługi programu AutoCad
 • 3 – dniowych warsztatach wyjazdowych w Bieszczady
 • dodatkowych zajęciach z języka angielskiego zawodowego
 • płatnych stażach wakacyjnych

 

 • technik hotelarstwa
 • kursie barmańskim I stopnia
 • kursie baristycznym
 • kursie obsługi programu recepcyjnego CHART
 • dodatkowych zajęciach z języka angielskiego zawodowego
 • płatnych stażach wakacyjnych

 

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kursie barmańskim I stopnia
 • kursie baristycznym
 • dodatkowych zajęciach z języka angielskiego zawodowego
 • płatnych stażach wakacyjnych

 

W ramach projektu doposażone zostaną także pracownie:

 • dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  w:
 • tachimetr
 • urządzenie GPS do pomiarów geodezyjnych
 • 16 laptopów z systemem operacyjnym Windows z oprogramowaniami:
  * Office ProPIus
  * AutoCad
  * EwMapa oprogramowanie GEOBID
 • hotelarstwa  w:
 • 16 laptopów z systemem operacyjnym Windows z oprogramowaniami:
  * Office ProPIus
  * System hotelowy CHART
 • gastronomiczna  w:
 • zestaw do carvingu
 • 3 komplety noży do carvingu
 • 16 kompletów ubrań (zapaska/fartuszek, kamizelka).

 

Zaplanowane są także kursy oraz studia podyplomowe dla nauczycieli uczących w zawodach objętych projektem.

 

____________________
____________________

REKRUTACJA

W dniach 04- 22 12.2017 r. odbędzie się rekrutacja wśród uczniów kształcących się w zawodach  technik geodeta, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych do projektu  „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasady zawarte w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, który znajduje się poniżej oraz  na tablicy ogłoszeń w korytarzu głównym szkoły.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz składania formularzy zgłoszeniowych w sekretariacie szkoły lub u kierownika szkolenia praktycznego – pani Agnieszki Sadowskiej.


 

Załączniki

REGULAMIN udziału w projekcie

Ankieta rekrutacyjna – dla ucznia

Ankieta rekrutacyjna – dla nauczycielaWyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy listy uczniów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz rezerwowych do projektu”Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” *

Kierunek: TECHNIK GEODETA    Pobierz

Kierunek: TECHNIK HOTELARSTWA     Pobierz

Kierunek: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH    Pobierz

 

*) Kody kandydata do pobrania u wychowawcy klasy lub u kierownika szkolenia praktycznego

Skip to content