Pracownia komputerowa i ICIM – EFS

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w szkolnej bibliotece
W dniu 12.12.2007 r. biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach otrzymała 4 multimedialne zestawy komputerowe oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka) z projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, współfinansowane z EFS ze środków unijnych. Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie, ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

Pracownia komputerowa współfinansowana przez EFS
Z początkiem lipca 2007 r. nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesną pracownię komputerową. Pracownia została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W sali informatycznej zainstalowano 15 nowoczesnych komputerów, serwer oraz skanery i drukarki laserowe. W osobnym pomieszczeniu stworzyliśmy multimedialne centrum informacji wyposażone w 4 stanowiska. Otrzymaliśmy również przenośny komputer i projektor multimedialny. Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows XP Professional i pakiet Office 2007. Większość nauczycieli naszej szkoły, przygotowując się do przyjęcia pracowni, ukończyła szkolenie „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, które daje im możliwość profesjonalnego wykorzystania komputerów w czasie zajęć z poszczególnych przedmiotów. Nowa pracownia pomoże w przygotowaniu uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

Skip to content