MAGAZYNIER – LOGISTYK / Branżowa Szkoła I Stopnia /

NOWOŚĆ!!!

ZAWÓD POSZUKIWANY PRZEZ PRACODAWCÓW

Nauka zawodu trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe

Absolwent będzie posiadał przygotowanie zawodowe w zakresie:

 • przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu
 • przechowywanie towarów
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej

Absolwent szkoły w zawodzie magazynier – logistyk uzyska kwalifikację:

 • SPL. o1. Obsługa magazynów

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kształcenie praktyczne

zajęcia praktyczne będą odbywały się w zakładach pracy

Zainteresowanym szkoła wskazuje miejsce zajęć praktycznych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

 • firmy logistyczne, produkcyjne, posiadające różne typy magazynów
 • sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż
 • centra logistyczne
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej – własne firmy handlowe

Do zadań magazyniera – logistyka należy:

 • kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego
 • rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru
 • dbanie o towar, który znajduje się pod opieką i ochrona go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem
 • planowanie terminów przechowywania, np. materiałów, artykułów i utrzymanie porządku w pomieszczeniach magazynowych

 

Jeśli podoba Ci się ten zawód

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY !!!

 

 

Skip to content