Egzamin zawodowy

SESJA: STYCZEŃ-LUTY 2021

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
CzęśćKwalifikacjaTerminGodzina rozpoczęcia egzaminuKlasa/Absolwenci
pisemnaPodstawa programowa 2017 r.
AU.2112.01.202112.00III b, IV c - technik usług fryzjerskich
AU.2612.01.202110.00IV c - technik usług fryzjerskich
AU.3612.01.202112.00IV a - technik ekonomista
BD.3112.01.202110.00IV a - technik geodeta
BD.3212.01.202112.00IV a - technik geodeta
RL.2112.01.202110.00III b - technik architektury krajobrazu
TG.0712.01.202110.00III c - technik żywienia i usług gastronomicznych
TG.1212.01.202110.00III a - technik hotelarstwa
TG.1312.01.202112.00IV c - technik hotelarstwa
TG.1612.01.202112.00IV b - technik żywienia i usług gastronomicznych
praktycznaPodstawa programowa 2017 r.
AU.2611.01.20219.00IV c - technik usług fryzjerskich
AU.3515.01.20219.00IV a - technik ekonomista
AU.3618.01.20219.00, 15.00IV a - technik ekonomista
BD.3115.01.20219.00IV a - technik geodeta
BD.3211.01.20219.00IV a - technik geodeta
RL.2111.01.20219.00III b - technik architektury krajobrazu
TG.1211.01.20219.00III a, IV c - technik hotelarstwa
TG.1311.01.202113.00IV c - technik hotelarstwa
TG.1611.01.202113.00IV b - technik żywienia i usług gastronomicznych
Podstawa programowa 2012 r.
A.3616.01.20219.00Absolwenci
T.1511.01.202113.00Absolwenci
Nr kwalifikacjiNazwa kwalifikacji
Podstawa programowa 2012 r.
A.36Prowadzenie rachunkowości
T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Podstawa programowa 2017 r.
AU.21Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36Prowadzenie rachunkowości
BD.31Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BD.32Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
RL.21Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
TG.07Sporządzanie potraw i napojów
TG.12Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed wyznaczonym czasem
wraz z dowodem osobistym i długopisem z czarnym tuszem

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 31 marca 2021 r.

Informatory
Klucze odpowiedzi – etap pisemny


Informacje dodatkowe

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – Formuła 2012

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – Formuła 2019

Załączniki dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020/2021 – Formuła 2017

Załączniki dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020/2021 – Formuła 2019

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2021 – Formuła 2012

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2021 – Formuła 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 – Formuła 2012, 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 – Formuła 2019

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji styczeń – luty 2021 r.

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji styczeń – luty 2021 r.

Skip to content