Egzamin zawodowy

SESJA: CZERWIEC-LIPIEC 2021

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
CzęśćKwalifikacjaTerminGodzina rozpoczęcia egzaminuNr saliKlasa/ Absolwenci/
Zawód
pisemnaPodstawa programowa 2017 r.
AU.26.22.06.202110.00109IV c - technik usług fryzjerskich
AU.36.22.06.202112.00104IV a - technik ekonomista
BD.31.22.06.202110.00109III a, IV a - technik geodeta
RL.21.22.06.202110.00102III b - technik architektury krajobrazu
TG.12.22.06.202110.00102III a - technik hotelarstwa
TG.13.22.06.202112.00104IV c - technik hotelarstwa
TG.16.22.06.202112.00104IV b - technik żywienia i usług gastronomicznych
Podstawa programowa 2019 r.
HGT.02.09.06.20219.00, 11.30110, 113II c - technik żywienia i usług gastronomicznych
HGT.03.08.06.20219.00110, 113
II a - technik hotelarstwa
praktycznaPodstawa programowa 2017 r.
AU.26.21.06.20219.00109IV c - technik usług fryzjerskich
AU.36.28.06.20219.00111IV a - technik ekonomista
BD.31.01.07-02.07.20219.00, 15.003III a - technik geodeta
BD.32.21.06.20219.00105IV a - technik geodeta
TG.12.21.06.20219.00104III a, IV c - technik hotelarstwa
TG.13.21.06.202113.00102IV c - technik hotelarstwa
TG.16.21.06.202113.003/SG/IV b - technik żywienia i usług gastronomicznych
Podstawa programowa 2012 r.
B.35.21.06.20219.00101Absolwenci
B.36.21.06.202113.00101Absolwenci
Podstawa programowa 2019 r.
HGT.02.16.06.-17.06.20218.00, 12.00, 16.00
prac. tech. gastr.II c - technik żywienia i usług gastronomicznych
HGT.03.07.06.20219.002II a - technik hotelarstwa
Nr kwalifikacjiNazwa kwalifikacji Zawód
Podstawa programowa 2012 r.
B.35.Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanychTechnik geodeta
B.36.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodeta
Podstawa programowa 2017 r.
AU.26.Projektowanie fryzurTechnik usług fryzjerskich
AU.36.Prowadzenie rachunkowościTechnik ekonomista
BD.31.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarówTechnik geodeta
BD.32.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodeta
RL.21.Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Technik architektury krajobrazu
TG.12.Planowanie i realizacja usług w recepcjiTechnik hotelarstwa
TG.13.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTechnik hotelarstwa
TG.16.Organizacja żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznych
Podstawa programowa 2019 r.
HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dańTechnik żywienia i usług gastronomicznych
GT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTechnik hotelarstwa

Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed wyznaczonym czasem
wraz z dowodem osobistym i długopisem z czarnym tuszem

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 31 sierpnia 2021 r.

Informatory
Klucze odpowiedzi – etap pisemny


Informacje dodatkowe

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2019

Załączniki dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020/2021 – Formuła 2017

Załączniki dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020/2021 – Formuła 2019

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2022 – Formuła 2017

Harmonogram egzaminu zawodowego w roku 2022 – Formuła 2019

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2019

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Aktualizacja komunikatu MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. – Formuła 2012, 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji czerwiec – lipiec 2021 r.- Formuła 2012, 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. – Formuła 2019

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. – Formuła 2019

Skip to content