Egzamin zawodowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – SESJA STYCZEŃ 2023

Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego – egzamin dwuliterowy

Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego – Formuła 2019

Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 [PDF]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 [PDF]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 [DOCX]

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w roku szkolnym 2022/2023 [PDF]

Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 [PDF]

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 [PDF]

Skip to content