Egzamin zawodowy

SESJA: STYCZEŃ-LUTY 2022

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
CzęśćKwalifikacjaTerminGodzina rozpoczęcia egzaminuKlasa/Absolwenci
pisemnaPodstawa programowa 2017 r.
AU.2611.01.2022
10.00
IV b - technik usług fryzjerskich
BD.3111.01.2022
10.00
IV a - technik geodeta
BD.3211.01.2022
12.00
IV a - technik geodeta, absolwenci
RL.2211.01.2022
12.00
IV b - technik architektury krajobrazu
TG.1211.01.2022
10.00
IV a - technik hotelarstwa
TG.1311.01.2022
12.00
IV a - technik hotelarstwa
TG.1611.01.2022
12.00
IV c - technik żywienia i usług gastronomicznych, absolwenci
Podstawa programowa 2019 r.
FRK.03.12.01.2022
11.30
KKZ - technik usług fryzjerskich
HGT.02.12.01.2022
9.00
III c - technik żywienia i usług gastronomicznych
praktycznaPodstawa programowa 2017 r.
AU.2610.01.2022
9.00
IV b - technik usług fryzjerskich
BD.3113.01.2022
9.00
IV a - technik geodeta
BD.3210.01.2022
9.00
IV a - technik geodeta, absolwenci
RL.2210.01.2022
13.00
IV b - technik architektury krajobrazu
TG.1210.01.2022
9.00
IV a - technik hotelarstwa
TG.1310.01.2022
13.00
IV a - technik hotelarstwa, absolwenci
TG.1610.01.2022
13.00
IV c - technik żywienia i usług gastronomicznych, absolwenci
Podstawa programowa 2019 r.
FRK.0310.01.2022
9.00
KKZ - technik usług fryzjerskich
HGT.03.10.01.2022
9.00
III a - technik hotelarstwa
Nr kwalifikacjiNazwa kwalifikacji Zawód
Podstawa programowa 2017 r.
AU.26Projektowanie fryzurTechnik usług fryzjerskich
BD.31Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarówTechnik geodeta
BD.32Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodeta
RL.22Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazu
TG.12Planowanie i realizacja usług w recepcjiTechnik hotelarstwa
TG.13Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTechnik hotelarstwa
TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznych
Podstawa programowa 2019 r.
HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań
Technik żywienia i usług gastronomicznych
HGT.03.Projektowanie i wykonywanie fryzurTechnik usług fryzjerskich
FRK.03.Projektowanie i wykonywanie fryzurKKZ - Technik usług fryzjerskich

Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed wyznaczonym czasem
wraz z dowodem osobistym i długopisem z czarnym tuszem

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 31 marca 2022 r.

Informatory
Klucze odpowiedzi – etap pisemny


Informacje dodatkowe

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2019

Informacja o przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Załączniki dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020/2021 – Formuła 2017

Załączniki dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020/2021 – Formuła 2019

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2022 – Formuła 2017

Harmonogram egzaminu zawodowego w roku 2022 – Formuła 2019

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2019

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Aktualizacja komunikatu MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji styczeń- luty 2022 r. – Formuła 2012, 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji styczeń – luty 2022 r.- Formuła 2012, 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji styczeń – luty 2022 r. – Formuła 2019

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji styczeń – luty 2022 r. – Formuła 2019

Skip to content