Egzamin zawodowy

SESJA: CZERWIEC-LIPIEC 2022

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
CzęśćKwalifikacjaTerminGodzina rozpoczęcia egzaminuKlasa/Absolwenci/Zawód
pisemnaPodstawa programowa 2017 r.
BD.3121.06.2022
10.00
IV a - technik geodeta
BD.3221.06.2022
12.00
IV a - technik geodeta
TG.1621.06.2022
12.00
IV c - technik żywienia i usług gastronomicznych
praktycznaPodstawa programowa 2017 r.
AU.2620.06.2022
9.00
IV b - technik usług fryzjerskich
BD.3220.06.2022
9.00
IV a - technik geodeta, absolwenci
TG.1220.06.2022
9.00
IV a - technik hotelarstwa
TG.1320.06.2022
13.00
IV a - technik hotelarstwa
TG.1620.06.2022
13.00
IV c - technik żywienia i usług gastronomicznych, absolwenci
Nr kwalifikacjiNazwa kwalifikacji Zawód
Podstawa programowa 2017 r.
BD.31.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarówTechnik geodeta
BD.32.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodeta
TG.12.Planowanie i realizacja usług w recepcjiTechnik hotelarstwa
TG.13.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTechnik hotelarstwa
TG.16.Organizacja żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznych

Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed wyznaczonym czasem
wraz z dowodem osobistym i długopisem z czarnym tuszem

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 31 sierpień 2022 r.

Informatory
Klucze odpowiedzi – etap pisemny


Informacje dodatkowe

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2019

Informacja o przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Załączniki dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020/2021 – Formuła 2017

Załączniki dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020/2021 – Formuła 2019

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2022 – Formuła 2017

Harmonogram egzaminu zawodowego w roku 2022 – Formuła 2019

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w r. szk. 2021/2022 – Formuła 2019

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Aktualizacja komunikatu MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. – Formuła 2012, 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji czerwiec – lipiec 2022 r.- Formuła 2012, 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. – Formuła 2019

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. – Formuła 2019

Skip to content