hotelarskie

 • Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

  W dniu 25.10.2023 odbył się etap szkolny Olimpiady Umiejętności Hotelarskich edycja II, w której wzięli udział uczniowie z  klasy 4 a i 5 e kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa.  Etap szkolny zorganizowała pani Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych…

 • XIII Noce Teatralne

  Jak co roku, uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w przygotowanie słodkiego poczęstunku w przerwie pomiędzy spektaklami na wydarzeniu kulturalnym – XIII Noce Teatralne.  Pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, uczniowie w trakcie zajęć z przedmiotu pracownia technologii gastronomicznej przygotowała słodkości. To młodzież…

 • Olimpiada Umiejętności Hotelarskich – etap okręgowy

  13 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie odbył się etap okręgowy Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, w którym wzięły udział uczennice klasy III a kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa – Katarzyna Gałek i Małgorzata Giezek.…

 • Olimpiada  Umiejętności Hotelarskich

  25 października 2022 r. odbył się szkolny etap Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Kompetencje społeczne kluczem do przyszłości w hotelarstwie.  Organizatorem Olimpiady jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zaś partnerem przedsięwzięcia jest konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające…

 • rozdanie certyfikatów

  Podsumowanie projektu

  W ramach trzyletniego projektu opracowanego przez grupę nauczycieli ZSZ nr 1 pt. „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989 w projekcie „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia…

 • Rekrutacja na staż zagraniczny dla klas trzecich Technikum nr 1

  Projekt  „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989 realizowany  w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „ realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus +…

Skip to content