hotelarskie

 • Olimpiada  Umiejętności Hotelarskich

  25 października 2022 r. odbył się szkolny etap Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Kompetencje społeczne kluczem do przyszłości w hotelarstwie.  Organizatorem Olimpiady jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zaś partnerem przedsięwzięcia jest konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające…

 • rozdanie certyfikatów

  Podsumowanie projektu

  W ramach trzyletniego projektu opracowanego przez grupę nauczycieli ZSZ nr 1 pt. „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989 w projekcie „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia…

 • Rekrutacja na staż zagraniczny dla klas trzecich Technikum nr 1

  Projekt  „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989 realizowany  w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „ realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus +…

 • Kolejne Forum Współpracy i Dni Kariery

  Forum Współpracy i Dni Kariery

  7 października 2021 r. odbyło się w naszej szkole Forum Współpracy i Dni Kariery, które zostało zorganizowane w ramach projektu „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” II EDYCJA.

 • Certyfikaty

  Hiszpańskie praktyki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

  W ramach trzyletniego  projektu opracowanego przez grupę nauczycieli ZSZ nr 1 pt. Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989 w projekcie  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”…

 • Na Targach BIOEXPO Warsaw

  Na Targach BIOEXPO Warsaw

  W piątek 1 października 2021 roku uczniowie z klasy III g kształcący się w zawodzie technik  żywienia i usług gastronomicznych oraz z klasy III a kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Celem wyjazdu były Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów…

Skip to content