Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym „Mój zawód, moja przyszłość”

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej do udziału w
Konkursie Fotograficznym „Mój zawód, moja przyszłość”,
którego Organizatorem jest Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach.

Celem Konkursu jest rozbudzanie zainteresowań młodych ludzi do fotografowania i poznania naszych zawodów.

Przesłane zdjęcia w sposób zabawny, wyszukany lub artystyczny powinny nawiązywać do kierunków kształcenia oferowanych przez Technikum nr 1:

 • technik ekonomista,
 • technik rachunkowości,
 • technik handlowiec,
 • technik żywienia  i usług gastronomicznych,
 • technik hotelarstwa,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik geodeta,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Zgłoszenie zainteresowanych uczniów do Konkursu na załączonym formularzu prosimy przesłać do 14 lutego 2020 r. na adres e-mailowy hubal2019@wp.pl lub faksem 41 274-52-74.

Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres hubal2019@wp.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB.

Prace będą przyjmowane do 29 lutego 2020 r.

Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 pojedyncze prace.

W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres szkoły, klasa), dane personalne nauczyciela/ opiekuna uczestnika (imię, nazwisko, adres szkoły),
 • numer telefonu, adres e-mail (dotyczy uczestnika lub opiekuna),
 • tytuł fotografii,
 • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny,
 • datę i miejsce wykonania fotografii.

Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane oraz publikowane w innych konkursach. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność (pomysł) nadesłanych fotografii.

O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
Werdykt zostanie ogłoszony również na stronie internetowej ZSZ nr 1 w Starachowicach. Podana zostanie również data i miejsce wręczenia nagród „niespodzianek” od sponsorów.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (Renata Rychlik tel. 604-862-772, Renata Nowak tel. 600-275-374).

 Zaproszenie do Konkursu Fotograficznego

Regulamin Konkurs Fotograficznego

Formularz Konkurs Fotograficzny

Zgody

Skip to content