GAPA czyli Giełda Alternatywnej Profilaktyki Aktywnej realizowanej w obszarze profilaktyki uzależnień.

19 grudnia 2019 r. uczennice z klasy IIb kształcące się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich wraz z opiekunami: wicedyrektorem szkoły p. Anną Sadaj-Łaszewicz i pedagogiem szkolnym p. Anną Totą, uczestniczyły w konferencji profilaktycznej zorganizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, Starostę Starachowickiego i Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki.

Celem konferencji było promowanie szeroko pojętej profilaktyki z naciskiem na uzależnienie od środków psychoaktywnych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz wskazanie współczesnych problemów związanych z uzależnieniem i ich wpływu na zdrowie
a także sposobów radzenia sobie z nimi.

Na ww tematy wykłady poprowadzili: mgr Radosław Gruss z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie oraz mgr Ewa Ziemkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach.

Skip to content