Informacja

Informujemy, że
9.01.2020 oraz  10.01.2020
są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

W tych dniach w szkole odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Skip to content