XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 10 listopada 2021 r. o godzinie 9.00 uczniowie Technikum nr 1 wzięli udział w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Zawody (I stopnia) zostały przeprowadzone w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) w szkołach, które zgłosiły swój udział w XXXV OWE.

Do etapu szkolnego przystąpiły uczennice z klasy III d i III h kształcące się na kierunku technik rachunkowości.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej. Decyzją Komitetu Głównego bieżąca edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (XXXV) odbywać się będzie pod hasłem „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Przyjęcie wspomnianego hasła przewodniego ma na celu zapoznanie uczestników Olimpiady ze znaczeniem, jakie giełdy pełnią obecnie we współczesnej gospodarce rynkowej oraz przybliżenie im realiów funkcjonowania tego typu instytucji rynkowych. Celem Olimpiady jest również edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Skip to content