XXXIX edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

OWiUR to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju.

Olimpiada zawiera 9 bloków tematycznych. Jej celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań żywieniem człowieka i produkcją żywności, a także umożliwienie najlepszym kontynuowanie nauki na wyższej uczelni rolniczej.

W dwudniowych (17-18.04.2015 r.) eliminacjach okręgowych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu krakowskiego, które odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, w bloku „Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” wzięła udział uczennica klasy III c Angelika Janek, wytypowana w eliminacjach szkolnych.

Eliminacje okręgowe obejmowały testy pisemne oraz sprawdzian praktyczny. 50 uczestników rozwiązywało zadania przygotowane przez kadrę naukową Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Nasza uczennica z dużym powodzeniem rozwiązała test i wykonała zadanie praktyczne. Zdobyła nowe doświadczenie oraz wzbogaciła wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka.

 

Skip to content