Spotkanie z przedstawicielami Banku Pekao

15 kwietnia 2015 r. w Technikum nr 1 odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z przedstawicielami Banku Pekao p. Andrzejem Bogdałem, Dyrektorem II Oddziału w Starachowicach i p. Stanisławą Czarnotą, pracownikiem banku.

Na spotkaniu przybliżono młodzieży zalety konta dla studentów tj. Eurokonta Intro, omówiono ubezpieczenie do kont za granicą, strukturę wiekową klientów, zalety bankowości internetowej, możliwości wypłacania gotówki telefonem. Przedstawiono młodzieży zasady zaciągania kredytu studenckiego oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci.
Na koniec spotkania młodzież otrzymała ulotki dotyczące omówionej tematyki.

Skip to content