Uczennica Technikum nr 1 Finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego

Ogólnopolski Konkurs Statystyczny jest organizowany przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca . Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W tym roku finalistką konkursu została uczennica Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 Kinga Sobczyk. Celem Konkursu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy młodzieży w zakresie statystyki zdobywanej w szkole na lekcjach matematyki, geografii, zarządzania informacją, podstaw przedsiębiorczości i statystyki w oparciu o Mały Rocznik Statystyczny Polski.
W Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym mogą brać udział uczniowie szkół średnich – liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.
Zadanie Konkursowe polega na opracowaniu jednego z trzech podanych do wyboru tematów w oparciu o wiedzę uzyskaną z Małego Rocznika Statystycznego Polski. Uczennica kl. IV b Technikum nr 1 opisała, jak w Polsce gospodarujemy nośnikami energii, na podstawie rozdziału 14. Małego Rocznika Statystycznego Polski (edycja z 2014 lub 2013 r.). Tematy konkursu opracowuje Departament Informacji GUS przy współudziale Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca.
Jury, powołane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prof. dr hab. Janusza Witkowskiego, oceniło prace nadesłane na konkurs. Przy ocenie prac konkursowych wzięto pod uwagę takie kryteria, jak stopień wykorzystania Małego Rocznika Statystycznego Polski, umiejętność analizy i syntezy wiedzy źródłowej, oryginalność interpretacji tematu i układ treści.
W tegorocznej XVIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego wzięły udział 2 uczennice z klasy IV b ZSZ nr 1 w Starachowicach.
Uczennica Kinga Sobczyk zajęła IV miejsce.

Skip to content