XXXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

9-10 kwietnia 20101 roku w Bałtowie odbył się etap okręgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe naszą szkołę reprezentowała Wioleta Stompór z klasy IVd, która została wyłoniona w eliminacjach szkolnych spośród uczniów klas III i IV w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

W ramach eliminacji, 9 kwietnia, uczniowie rozwiązywali test składający się z 260 pytań sprawdzających wiadomości z wiedzy dotyczącej żywienia, poszerzonej o wiadomości dotyczące rolnictwa. 10 kwietnia odbył się etap praktyczny.

W Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Wioleta zajęła 11 miejsce.

 

Wioleta Stompór brała również udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu, który odbył się w Lublinie 15 stycznia 2010 roku. Szkołę w tej olimpiadzie reprezentowała także Anna Bęben – uczennica klasy IIId.

Przygotowaniem uczennic zajmowali się nauczyciele przedmiotów zawodowych – Z. Adamczyk i A. Pastuszka.

Skip to content