XVII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

2 grudnia 2021r. odbyły się eliminacje szkolne XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w których wzięły udział uczennice kształcące się w zawodzie technik rachunkowości: Karolina Bidzińska, Justyna Maciejczak, Patrycja Nowak, Matylda Galas, Zofia Samiec z klasy 3 D oraz Magdalena Stankiewicz i Zuzanna Kurys z klasy 3 H.

Organizatorem Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz uczelnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Olimpiada Przedsiębiorczości ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, przedsiębiorczości, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii i etyki biznesu, zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy.

Hasło przewodnie XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości to „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”.

Zawody są trójstopniowe i składają się z eliminacji szkolnych (pierwszego stopnia) z eliminacji okręgowych (drugiego stopnia) oraz eliminacji centralnych.
Eliminacje okręgowe odbywają się w miastach będących siedzibami Komitetów Okręgowych, to jest w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.

Uczennice pod opieką Komisji Szkolnej: Renaty Rychlik, Anity Jabłońskiej i Krzysztofa Stachurskiego, rozwiązywały test wiedzy składający się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Skip to content