Uczniowie kształcący się w zawodzie technika chłodnictwa i klimatyzacji podnoszą swoje umiejętności

W dniach 22.10.2021 r. i 19.11.2021 r. odbyły się poszerzone zajęcia praktyczne w pracowni chłodnictwa i  klimatyzacji z przedstawicielem firmy SPIE Polska  p. Rafałem Linartem.

Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów klasy 3 h i 3 d w zakresie diagnostyki  i napraw układów chłodnictwa oraz klimatyzacji.

Firma SPIE w swojej szerokiej ofercie zajmuję się również instalacjami HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) które odpowiadają w budynkach za ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację. Nie ma dziś na rynku nieruchomości biurowej, przemysłowej, handlowej czy użyteczności publicznej, która nie posiadałaby urządzeń HVAC regulujących komfort termiczny obiektów oraz utrzymujących jakość powietrza we wnętrzach na odpowiednio wysokim poziomie. W swojej profesjonalnej ofercie firma wykonuje między innymi:

 • przeglądy, naprawy, konserwacje i regulacje instalacji HVAC,
 • modernizacje, ekspertyzy i inwentaryzacje urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych – od najmniejszych klimatyzatorów typu split i multisplit po klimatyzację precyzyjną oraz agregaty wody lodowej, skraplające czy pompy ciepła,
 • ocena efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych,
 • kontrola szczelności instalacji chłodniczych – próby azotowe lub kontrolę szczelności metodą bezpośrednią,
 • cykliczna kontrola ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa zgodna z wymaganiami Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, pomiary natężenia przepływu w systemach wentylacyjnych,
 • certyfikowana instalacja, konserwacja i serwisowanie urządzeń napełnionych F-gazem lub substancją kontrolowaną (zubożającą warstwę ozonową),
 • dozór i eksploatacja urządzeń na podstawie uprawnień wydanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

Uczniowie mieli możliwość oprócz poznania wyżej wymienionych zagadnień technicznych, przeprowadzić we własnym zakresie z pomocą Pana Rafała Linarta i sprzętu udostępnionego przez firmę pełnej diagnostyki  i napraw układu chłodnictwa  na stworzonym przez niego modelu diagnostycznym. Młodzież wykonała między innymi:

 • sprawdzenie i przygotowanie układu chłodnictwa do czynności diagnostyki i obsługi.
 • stwierdzenie błędów i usterek w układzie.
 • przygotowanie układu do ściągania czynnika roboczego R134a
 • przygotowanie butli, zestawu manometrów elektronicznych, pompy do odzysku czynnika, zaworów serwisowych zwalniających do ściągania czynnika z układu.
 • przygotowanie pompy próżniowej i wykonanie próżni w elementach układu przygotowanych do ściągania czynnika.
 • ważenie i tarowanie butli na czynnik roboczy
 • sprawdzenie całego układu i ściąganie czynnika poprzez pompę do odzysku do butli.
 • zapisanie wagowo ilości odzyskanego czynnika.
 • usunięcie usterek z układu
 • przygotowanie stanowiska do wykonania próby szczelności – ciśnieniowej (azotem)
 • ustawienie właściwego ciśnienia do napełniania układu azotem
 • napełnienie układu azotem do zadanego ciśnienia
 • pozostawienie układu i sprawdzenie ciśnień na manometrach
 • stwierdzenie szczelności układu po sprawdzeniu połączeń wykrywaczem nieszczelności
 • przygotowanie układu do ponownego nabicia czynnikiem
 • wykonanie i pozostawienie próżni w układzie
 • wykonanie napełnienia układu czynnikiem roboczym R134a w zadanej wagowo ilości zgodnie z dokumentacją układu chłodniczego
 • stwierdzenie szczelności układu po sprawdzeniu połączeń wykrywaczem nieszczelności
 • uruchomienie układu i sprawdzenie parametrów pracy
 • zapisanie dokonanych czynności serwisowych

 

Serdecznie dziękujemy p. Rafałowi Linartowi
za włożony trud, zaangażowanie i wielką cierpliwość w przekazywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych w w/w zakresie eksploatacji,
montażu oraz obsługi urządzeń i sprzętu do chłodnictwa i klimatyzacji.

Uczniowie klas 3h i 3d wraz z nauczycielem Marcinem Przygodą

 

Skip to content