Wybory do Samorządu Uczniowskiego

27 września 2019 r. odbędą się

wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Prosimy o wytypowanie z klas II i III po 2 osoby oraz zgłoszenie ich kandydatur do 25 września 2019 r. do opiekuna SU Pani Anety Sałek.

Skip to content