Kielecki Salon Maturzystów Perspektywy 2019

25 września 2019 r. uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wraz z opiekunami (p. D. Dziurą, p. A. Musiałowską, p. M. Płusą, p. R. Olszewską, p. R. Nowak) odwiedzili Politechnikę Świętokrzyską, gdzie odbywał się Kielecki Salon Maturzystów Perspektywy 2019.

W programie imprezy były min. spotkania z ekspertami OKE, poświęcone egzaminom maturalnym z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej zdawanych przedmiotów dodatkowych.
Uczestnicy Salonu mieli możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia i zasadami rekrutacji na poszczególne uczelnie. Zostali także poinformowani o warunkach studiowania na nich.
Opiekunowie grup oraz uczniowie otrzymali gratisowy egzemplarz Informatora dla Maturzystów 2020.

Mamy nadzieję, że udział w Kieleckim Salonie Maturzystów Perspektywy 2019 pomoże maturzystom dokonać wyboru najlepszej ścieżki kształcenia.

Dorota Dziura

Skip to content