Wszystko jest liczbą

W dniu 22 lutego klasy kształcące się w zawodach technik geodeta i technik architektury krajobrazu uczestniczyły w wystawie interaktywnej „Wszystko jest liczbą”.
Wystawa została zaprezentowana w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie matematyki, w szczególności ukazanie, że ta dziedzina nauki towarzyszy nam we wszystkich aspektach życia. Wystawa pokazuje, że liczby i figury geometryczne można zaobserwować w sztuce, muzyce, geografii czy przyrodzie. W inspirujący i angażujący zmysły sposób dowodzi obecności matematyki w codziennym życiu.

Wystawa jest kontynuacją cyklu wystaw interaktywnych o charakterze edukacyjnym, rozpoczętego wystawą zatytułowaną „Nauki dawne i niedawne”. „Wszystko jest liczbą” to trzecia w tym cyklu wystawa, która zastąpiła poprzednią, poświęconą działaniom zmysłów. Zwiedzający mają okazję poznać kilka dowodów na twierdzenie Pitagorasa, dowiedzieć się, co to jest trójkąt Pascala, czym są fraktale, a czym grafy. Wszystko, bez konieczności uczenia się regułek. Sami przeprowadzają ciekawe eksperymenty.
Ekspozycja przygotowana została przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały p. Magdalena Kałużny Paulina Sitarska.

Skip to content