Geodeci zdobywają kolejne umiejętności


W dniach od 1 lutego do 21 lutego  2019 r.  odbywały się zajęcia teoretyczne w ramach kursu na prawo jazdy kategorii B  dla 9  uczniów klas II a i III a  kształcących  się w zawodzie technik geodeta.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu  „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” prowadzonego  wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości, Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

Po zapoznaniu się  z przepisami ruchu drogowego i budową pojazdu, uczniowie rozpoczynają praktyczną naukę jazdy.

Wszystkim uczestnikom życzmy szybkiego ukończenia kursu i zdania egzaminu!

Skip to content