Współpracujemy z innymi szkołami

W dniu 28 i 30 stycznia 2020 r.  w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży, odbyły się Dni Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Zgodnie z założeniami Programu Profilaktyczno -Wychowawczego Szkoły głównym celem było podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i rodziców w zakresie zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej, profilaktyki zaburzeń odżywiania.

W ramach Programu Dni Promocji Zdrowego Stylu Życia odbyły się prelekcje dla uczniów wszystkich oddziałów  klas 1-8 pt. „Racjonalne odżywianie”, które poprowadziła p. Katarzyna Adamus – technolog żywności i żywienia – nauczyciel przedmiotów zawodowych w  ZSZ nr 1 w Starachowicach.
Ponad to rodzice wysłuchali prelekcji pt.: „Wpływ zdrowego odżywiania na rozwój fizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży”.

 

Skip to content